<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
  • Alles
  • (1)
    Muziek
  • (8)
    Evenement
  • (1)
    Natuur

Meer samenwerking met en tussen Voorschotense zorgondernemers

dinsdag 23 april 9:59 uur

Zorgtafel 3 op dinsdagavond 23 april

Op initiatief van OVV bestuurslid Reza Farsi hebben vorig jaar twee bijeenkomsten plaatsgevonden met en voor Voorschotense zorgondernemers in de breedste zin van het woord. Die bleken in een grote behoefte te voorzien. Velen kenden elkaar niet eens! Er werd informatie uitgewisseld en gekeken hoe en waar beter kan worden samengewerkt. Dat alles met als doel de zorg in Voorschoten verbeteren.

Hieruit is inmiddels een overleg voortgekomen tussen een aantal zorgondernemers, samen met de gemeente, om te komen tot de oprichting van een zorgplatform in de vorm van een Vereniging Zorgondernemers Voorschoten. Vertegenwoordigers van het hele werkveld willen samen met de gemeente komen tot een structurele samenwerking van henzelf maar ook met zorgverzekeraars en andere partijen. Dat kan door het in gang zetten en uitvoeren van gezamenlijke projecten, het opzetten van een digitaal platform, het verbeteren van elkaars vindbaarheid, het meer en beter samenwerken en doorverwijzen tot en met gezamenlijke huisvesting. Net zoals wij bijeenkomsten organiseren over thema's die voor andere (groepen) ondernemers belangrijk zijn, een netwerk bieden en aan gezamenlijke belangenbehartiging doen, kan en wil het zorgplatform in oprichting dat ook doen voor en met de ondernemers in de zorg. Samenwerken begint met elkaar kennen, vertrouwen en gunnen. Waarbij het uiteindelijk gaat om het beter en sneller bedienen van de cliënt/patiënt. Zolang het nodig is, zullen wij hierbij een initiërende en stimulerende rol blijven spelen, maar we hopen dat de zorgondernemers snel op eigen benen zullen staan. Zoals een Zuid-Afrikaans spreekwoord luidt: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat geldt ook in de zorgverlening. Op dinsdagavond 23 april krijgen alle Voorschotense zorgondernemers een interessant programma aangeboden en kunnen zij hierover met elkaar verder praten. Deelnemers aan de eerste bijeenkomsten ontvangen tijdig een uitnodiging. Anderen kunnen zich nu aanmelden via de website van de Ondernemersvereniging Voorschoten www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl 

23/04/2019  van 19:30 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Cultureel Centrum, Pr. Marijkelaan 4, Voorschoten


deel deze activiteit