<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

Kennismaking met de lijsttrekkers: D66

Voorschoten vergrijst, een goede balans tussen jong en oud is belangrijk. Wat moet er gebeuren om Voorschoten ook voor jonge mensen en gezinnen aantrekkelijk te houden?

Meer woningen en voorzieningen voor jongeren
Voor jonge mensen en gezinnen is het van belang dat ze een betaalbare woning kunnen vinden, dat er goede voorzieningen zijn en dat Voorschoten goed bereikbaar is. Dat betekent om te beginnen dat er voldoende betaalbare starterswoningen in Voorschoten moeten komen, terwijl het buitengebied open blijft voor recreatie.
Om het tekort aan goede, betaalbare starterswoningen op te lossen, moeten er extra woningen komen. Tegelijkertijd is ons groene buitengebied één van de belangrijkste factoren die Voorschoten aantrekkelijk maakt. Daarom wil D66 slim gaan bouwen, binnen de bebouwde kom. Samen met ondernemers en inwoners gaan we nieuwe manieren zoeken om plekken te herontwikkelen voor woningbouw. Denk hierbij aan in onbruik geraakte bedrijfspanden of -terreinen en kerken, maar ook aan nieuwbouw bij bijvoorbeeld het MOC-terrein. Hierbij geven we volop de ruimte aan particulier opdrachtgeverschap. Bij herontwikkelingen willen we dat omwonenden van begin af aan betrokken worden bij de planvorming. Naast het vinden van een goede en betaalbare woning, zijn ook goede voorzieningen een belangrijke vestigingsfactor voor jonge mensen en gezinnen. Dat bekent goede scholen met voldoende plekken, die ruimte bieden aan ieders talent. Dat betekent goede ondersteuning in de jeugdhulp, voor kinderen die het moeilijk hebben en een divers sport- en cultuuraanbod, inclusief zwembad en een ontmoetingsplek voor jongen. Veel van deze voorzieningen zijn in Voorschoten goed vertegenwoordigd, maar dreigen het slachtoffer te worden van bezuinigingen. Dat wil D66 voorkomen.
Tot slot moet Voorschoten goed bereikbaar zijn, juist voor die Voorschotenaren die vrijwel dagelijks naar hun werk of naar school reizen. D66 kiest voor groene groei en geeft prioriteit aan fiets en OV. We willen werk maken van goede OV-verbindingen, in alle richtingen, ook naar Zoetermeer en Wassenaar. Daarnaast willen we, met buurgemeenten, de uitdaging oppakken om ook in de toekomst een goed OV-netwerk te kunnen garanderen.
D66, met drie dertigers in de top vijf van de kandidatenlijst, gaat zich hier de komende jaren sterk voor maken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten