<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

PvdA, D66 en Groen Links bezorgd over buurtpark ' Het Arsenaal'

Het Segaarterrein langs Leidseweg Noord wordt bebouwd. Drie politieke partijen maken zich zorgen over het aangrenzende buurtpark 'Het Arsenaal'. Wethouder Bianca Bremer (ONS Voorschoten) heeft in 2016 aan de commissie Wonen, Ruimte en Groen toegezegd dat het buurtpark wordt meegenomen in de ontwerpplannen, zonder dat het park verloren gaat. Na gezamenlijke schriftelijke vragen aan het college blijkt er nog geen overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar te zijn getekend. De drie politieke partijen vragen het college nu vooraf inzage in de intentie-overeenkomst om te voorkomen dat buurtpark 'Het Arsenaal' verloren gaat.

Stroeve start Pilot Segaar

Voormalig tuincentrum Segaar aan Leidseweg Noord mag van de Raad ontwikkeld worden met woningen, waarvan 30% sociale huur en koop. De inrichtingsplannen maken eigenaar Niersman NV en omwonenden gezamenlijk. Dit proces is een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In aanvang liep dit proces stroef omdat het voor alle partijen een nieuwe manier van werken is. Ook deze drie politieke partijen hebben er vertrouwen in dat het bewoners en Niersman NV gezamenlijk lukt om een mooi plan te creëren, al zijn er nog de nodige hobbels te nemen.

Gemis van kaders

Het college heeft aan de raadscommissie spelregels voor de pilot voorgelegd, waaronder draagvlak voor de plannen in de buurt en open omgaan met alle beschikbare informatie. De wethouder heeft bij de start van pilot 'Segaar/Arsenaal' niet om kaders gevraagd aan de Raad. Dat gemis aan kaders is gaandeweg het proces glashelder geworden. Volgens de richtlijn in de woonvisie mogen er 80 woningen op het Segaarterrein komen. Buurtbewoners hebben nu zelf een 10 puntenplan opgesteld dat zij als kader beschouwen. Ze zamelen hiervoor handtekeningen in om het draagvlak voor hun 10 punten zichtbaar te maken. Het is op dit moment dus niet nodig om de wethouder deze misser te laten herstellen.

Buurtpark 'Het Arsenaal' moet blijven

PvdA, GL en D66 willen dat er in de ontwerpplannen uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met het betrekken van het buurtparkje 'Het Arsenaal'. Dat park maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur en heeft de bestemming groen. De commissie WRG heeft in mei 2016 aangegeven dat het park meegenomen mocht worden in de ontwerpplannen onder andere als speelplek en openbaar groen. Er is nog geen intentie-overeenkomst gesloten over de pilot Segaar tussen ontwikkelaar en gemeente. D66, Groen Links en PvdA vragen het college nu schriftelijk om de Raad inzage te geven in deze overeenkomst vòòr de ondertekening. Daarmee onderstrepen zijn hun standpunt dat het buurtpark moet blijven bestaan.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten