<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: PR
Foto: PR
Regio nieuws

Werkgroep Groen spelen van der Waalslaan Gemeentebestuur, houdt u aan uw besluiten!

PERSBERICHT

Dat is de oproep die de Werkgroep Groen spelen van der Waalslaan aan de nieuwe Gemeenteraad doet. En aan het College dan wel nieuw te vormen College.

Sinds januari 2015 ijvert de buurt rond de Van der Waalslaan voor het behoud van de groene speelvoorziening. Dat heeft geresulteerd in de toezegging dat ongeveer 2/3 van het groene speelgebied de bestemming groen houdt en officieel krijgt.

De verkoop van de accommodatie Van der Waalslaan 26 en 26a met bijbehorend plein heeft geresulteerd in een gunning. In de koopovereenkomst staat aangegeven dat koper aantoonbare inspanningen moet doen om de Werkgroep Groen Spelen te informeren. Helaas is dat niet gebeurd!

Ook de afstemming met omwonenden, zoals vastgelegd in een besluit genomen door de Gemeenteraad in december 2015 heeft niet plaatsgevonden.

De Werkgroep heeft de gemeente vele malen verzocht om de verkoopprocedure correct uit te voeren. Uiteindelijk heeft de Werkgroep de gemeente 7 mei jl. een aangetekende brief gestuurd waarin de Werkgroep stelt dat de gemeente in gebreke blijft, door het niet (correct) uitvoeren van de voorwaarden in de koopovereenkomst en het niet uitvoeren van het besluit genomen in december 2015. Ook hierop heeft de gemeente niet gereageerd.

Verder geeft de gemeente aan in een informatiebrief van 6-3-2018 dat zij de omwonenden geïnformeerd heeft over het verkoopproces en dat zij omwonenden ook actief zullen blijven informeren. Vooralsnog is er door omwonenden van de Van der Waalslaan geen enkele informatie van de gemeente ontvangen.

De Werkgroep heeft verschillende brieven gestuurd waarin zij hierover vragen stelt aan de gemeente. Er is niet meer dan een simpele ontvangstbevestiging ontvangen. Ook daar blijft de gemeente wederom ernstig in gebreke.

Uit de Raadpleegbrief is gebleken dat de opbrengst van de verkoop leidend is. Dit in tegenstelling tot de toezegging van wethouder Bremer toentertijd: "dat de opbrengst van de verkoop minder van belang is dan belang van omwonenden". Het is te hopen dat de (nieuwe) Gemeenteraad zich terdege realiseert dat er procedurele fouten zijn gemaakt en dat de nieuwe Raad de kans aangrijpt deze fouten te herstellen of terug te draaien.

De Werkgroep heeft de Gemeenteraad dan ook gevraagd actie te ondernemen en zich te houden aan de besluiten die door de toenmalige Raad zijn genomen. Ook vragen zij de gemeenteraad dringend en met klem om actie te ondernemen ten aanzien van het beantwoorden van brieven.

Pagina 2.

De werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan hoopt dat de nieuwe gemeenteraad zich zal willen inzetten om het vertrouwen in de gemeente te herstellen. Alleen dan zal samenwerking en burgerparticipatie- een belangrijk item van alle partijen, in de afgelopen verkiezingen – kunnen slagen.

Op 7 juni aanstaande is er een vergadering van de Commissie Burger en Bestuur met de verkoop van der Waalslaan op de agenda.

Wij hopen dat 7 juni, tijdens de commissievergadering Burger en Bestuur, de gemeenteraad in haar wensen en bedenkingen ten aanzien van de verkoop van der Waalslaan zal laten blijken dat de verkoopprocedure niet correct is uitgevoerd en besluiten niet worden nagekomen.

Buurtbewoners en leden van de Werkgroep zullen dan ook zeker 7 juni tijdens de commissievergadering aanwezig zijn om getuige te zijn van de wensen en bedenkingen die de Raad ten aanzien van de Verkoop van der Waalslaan zal uiten!


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten