<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

Ambitieus maar teleurstelling ligt op de loer.

PERSBERICHT PVDA

Op 6 juni presenteren VVD, GroenLinks en D66 het nieuwe Voorschotense coalitieakkoord. Onder de mooie titel ´Duurzaam vooruitstrevend´ beschrijft de nieuwe coalitie haar plannen voor de komende vier jaren. De coalitie straalt veel ambitie uit. De tien prioriteiten in de samenvatting – van meer woningen voor starters en senioren tot financiën - spreken de PvdA aan, roepen enthousiasme op. Bij het lezen van de uitwerking ontstaan – naast positieve reacties - veel vragen en twijfels. De financiering van veel plannen is onzeker, een echte financiële paragraaf ontbreekt en teleurstelling ligt op de loer.

Duurzaam Voorschoten

De coalitie wil een energieneutraal Voorschoten in 2030. Dit betekent dat Voorschoten al over 12 jaar evenveel energie opwekt als gebruikt. Inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en (private) investeringen in verduurzaming worden aangejaagd. In vergelijking met andere gemeentes is het jaartal 2030 zeer ambitieus, zeker als we weten dat Voorschoten hiervoor nauwelijks eigen financiële ruimte beschikbaar heeft. De PvdA juicht ambitie toe maar heeft vragen bij het realiteitsgehalte. Een concreet uitvoeringsprogramma op korte termijn is noodzakelijk.

Veel vertrouwen in private financiering

In de laatste meerjarenbegroting van de oude coalitie is flink bezuinigd op allerlei voorzieningen. Subsidies worden gekort (kinderboerderij, verenigingen etc. ) of volledig geschrapt (zwembad en cultureel centrum). De nieuwe coalitie wil het Sportpark Adegeest privatiseren. VVD, GroenLinks en D66 willen het zwembad behouden en cultureel centrum en bibliotheek integreren. Naar middelen om dit te financieren wordt gezocht, waarbij gezocht wordt naar alternatieve kostendragers buiten de lopende begroting van de gemeente. Teleurstellingen liggen op de loer wanneer deze financiering niet lukt.

Weinig sociale woningbouw

In ons omringende gemeentes is een inzet gericht op 30% sociale huurwoningen heel gebruikelijk. De coalitie kiest voor 25%. De PvdA vindt dit een gemiste kans, ook al omdat Voorschoten relatief weinig woningen heeft voor woningzoekenden met een kleine beurs.

Keuze voor Leiden

Gekozen wordt voor zelfstandigheid binnen de Leidse regio. Gemeentelijke diensten moeten worden verlegd naar de Leidse regio. De coalitie veronderstelt dus dat de toekomst van het dorp het meest verzekerd is binnen een grootstedelijke context hoewel de discussie over het rapport van professor Klaartje Peters nog van start moet gaan. De PvdA zal zich in de gemeenteraad hard maken voor de totstandkoming van een routekaart waarin staat hoe, wanneer en waarover allerlei verschillende groepen Voorschotenaren worden betrokken bij de discussie over de toekomst van ons dorp. Wij roepen ook de coalitie op om vanuit een open houding het gesprek over de bestuurlijke toekomst van ons dorp te voeren. Dit zou passen bij de door alle partijen uitgesproken wens om te werken aan een andere bestuurscultuur.

Ten slotte

Er is niets mis met een ambitieus coalitieakkoord, integendeel. Wat wringt is het ontbreken van een deugdelijke financiële onderbouwing waardoor teleurstelling op de loer ligt. De PvdA zal de coalitie ook de komende vier jaar constructief tegemoet treden en steun uitspreken waar we het over onderwerpen eens zijn. Waar wij het niet met de coalitie eens zijn, zullen wij dat niet verbergen


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten