<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
'Het fotomoment' op de Voorstraat, een zonnige start van een nieuwe coalitie. Foto: Vsk
'Het fotomoment' op de Voorstraat, een zonnige start van een nieuwe coalitie. Foto: Vsk
Politiek

Coalitie akkoord getekend, wethouders voorgedragen

Duurzaam vooruitstrevend

'Samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten'

Voorschoten - Vanmorgen heeft formateur Pieter Heiliegers het formatieproces toegelicht, hij keek terug op een constructieve samenwerking met zowel de deelnemende fractievoorzitters als de ambtelijke organisatie. Bij de onderhandelingen hebben onderwerpen als de bestuurlijke toekomst van Voorschoten, hoe de burgerparticipatie beter vorm te geven, de 100 door de inwoners aangedragen ideeën en natuurlijk ook de financiële positie van Voorschoten een belangrijke rol gespeeld. 

Vervolgens werd door de fractievoorzitters van de drie partijen die de coalitie vormen het coalitieakkoord ondertekend. Voor de VVD, Sjoerd van den Dool, voor GroenLinks Johan van Rixtel en voor D66 Adriaan Andringa. Het akkoord heeft de titel gekregen 'Duurzaam vooruitstrevend. Samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten'.
Na de ondertekening van het akkoord werden de drie wethouders Nanning Mol (VVD), Monique Lamers (GroenLinks) en Marcel Cramwinkel (D66) voorgesteld. De officiële installatie van de wethouders vindt plaats op woensdag 13 juni a.s. in een extra Raadsvergadering.

(In de Voorschotense Krant die eind volgende week uitkomt (en op de website www.voorschotensekrant.nl) staat gaan wij hier nader op in.)


De portefeuille verdeling van het college is als volgt"

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene:
-Veiligheid
-Vergunning verlening en Handhaving
-Burger participatie
-Dienstverlening en deregulering
-Personeel en organisatie, ICT
-Doorontwikkelen WODV
-Evenementen

1e Loco burgemeester  Nanning Mol
-Economie en Vestigingsklimaat
-Sociale zaken, Werk en Inkomen
-Gezondheidszorg en Jeugdzorg
-Welzijn en wijkbeleid
-Kunst en Cultuur, bibliotheek
-Toerisme en Recreatie
-Marktzaken en Horeca

2e loco burgemeester Monique Lamers
-Beheer openbare ruimten en groen
-Afval en riolering
-Verkeer en vervoer / geluidsscherm A4
-Onderwijs en scholenhuisvesting
-Duurzaamheid, milieu en energie
-Kinderboerderij
-Dierenwelzijn

3e loco burgemeester Marcel Cramwinkel
-Financiën
-Ruimtelijke ordening
-Grondzaken en Vastgoed
-Volkshuisvesting en Woningbouw
-Regiozaken, Sport en Zwembad
-Erfgoed en monumenten

Het coalitie akkoord kent 11 onderwerpen waarover overeenstemming is bereikt. Het akkoord is in zijn geheel te lezen op de website van de gemeente www.voorschoten.nl (tussen haakjes de pagina's).

1. Voorschoten werkt samen (Zie pag 5)
2. Verkeersveilig en toegankelijk Voorschoten (Zie pag 8)
3. Voorschoten: een innovatieve economie (pag 11)
4. Goed onderwijs in Voorschoten (pag 13)
5. Bruisende verenigingen, sterke voorzieningen (pag 14)
6. Goede zorg voor oud en jong (pag 16)
7. Iedereen doet mee in Voorschoten (pag 19)
8. Gezonde en duurzame leefomgeving (pag 20)
9. Een aantrekkelijke woongemeente voor iedereen (pag 22)
10. Goed verzorgd openbaar groen (pag 25)
11. Financiën (pag 27)

Zie voor de volledige tekst van het coalitie akkoord de website van de gemeente www.voorschoten.nl,  hier zijn tevens de 100 ideeën, reacties uit de samenleving terug te vinden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten