<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Regio nieuws

Informatie avond over herontwikkeling Schoolstraat 2-8

Voorschoten - Als alles meezit, kan in 2020 worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor 'De Poort van Voorschoten, ook wel het  Poortgebouw genoemd'. Het gebied rondom Het Kruispunt aan het begin van de Schoolstraat. De entree van het centrum aan de kant van het gemeentehuis krijgt hiermee mogelijk dezelfde allure als de entree van het centrum aan het Deltaplein en wellicht krijgt Voorschoten dan toch een multifunctioneel cultureel centrum.

Maar dan moet echt wel alles meezitten. Architect Ruud van Bochoven gelooft er in ieder geval in. In opdracht van Ron Bakker, direkteur RBRE Real Estate den Haag, heeft hij een schetsontwerp gemaakt voor het gebied rond Het Kruispunt.

De kerk blijft in het plan staan, wel zal de kosterswoning plaatsmaken voor een appartementengebouw. Ook links naast de kerk komen appartementen en de Aldi krijgt een nieuw pand met daaronder een parkeergarage.

Multifunctioneel cultureel centrum
Zal Voorschoten dan toch een multifunctioneel centrum krijgen? 'Het zou kunnen zegt Van Bochoven. 'Er is voorzien in een grote gemeenschappelijke ruimte, hoe die ingericht gaat worden en waarvoor, moet nog worden ingevuld. Terwijl er aan de verdere uitwerking van het schetsplan wordt gewerkt kan ondertussen de wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd.'

Jan van Leeuwen, voorzitter van de Bibliotheek Voorschoten ziet voor de bibliotheek in het pand geen functie weggelegd.  Er zijn Inmiddels in de pers berichten verschenen dat ook de bibliotheek naar de Poort van Voorschoten verhuist. Maar dat klopt niet. 'Ik vind het onjuist dat deze berichten in de openbaarheid komen zonder dat er met ons gesproken is', zegt Jan van Leeuwen, voorzitter van de bibliotheek Voorschoten Wassenaar. 'En het gaat ook niet gebeuren want nu hebben we 1300 m2 tot onze beschikking en in de plannen, naast alle woningbouw, blijft er maar 390 m2 over en dan nog op de begane grond van de kerk in een ruimte waar weinig daglicht is en lage plafonds vanwege de huizen er boven. Nee dus. Verder is het een creatief plan met ruimte voor parkeren en zonder een financiële bijdrage van de gemeente. Dat maakt het allemaal wat makkelijker maar de bieb gaat echt niet mee. Wij gaan door met onze plannen voor het filmtheater en podium binnen de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Volgend jaar vieren we 150 jaar bibliotheek in Voorschoten en hopelijk weten we dan wat meer over de toekomst.'

Gemeente draagt niet financieel bij 
Maar het meest belangrijk is wellicht: wie gaat dit betalen? 'RBRE Real Estate staat zelf garant voor de financiële middelen om dit plan uit te voeren', zegt Van Bochoven. 'De gemeente Voorschoten hoeft hier financieel niet aan bij te dragen.'

Desgevraagd zegt een woordvoerder van de gemeente: 'Er is een principeverzoek gedaan door de projectontwikkelaar en die ligt nu bij de gemeente ter beoordeling. De projectontwikkelaar gaat nu op zoek naar draagvlak voor de plannen en doet dit met behulp van een eigen site en een voorlichtingsavond. De gemeente is daar niet bij betrokken.'

Taskforce Centrum
Ook de Taskforce Centrum is op de  hoogte van de plannen maar wil nog geen reactie geven over de inhoud. Voorzitter René van der Smeede: 'De Taskforce Centrum is als officiële adviescommissie van de gemeente Voorschoten bekend met de plannen van de heer Bakker. De gemeente heeft deze plannen aan de Taskforce Centrum voorgelegd voor advies. Dat advies is enige dagen geleden aan het college uitgebracht. Onze adviezen worden opgesteld op basis van het uitgangspunt dat plannen moeten bijdragen aan het versterken van het centrum op economisch, sociaal en cultureel gebied. Leidend daarbij zijn de  kernwaarden van ons centrum, historisch, bereikbaar, en ontmoeting.Daarnaast houdt de Taskforce scherp in de gaten dat het centrum leefbaar en levendig blijft. Over de door de heer Bakker ontwikkelde website is geen overleg met de Taskforce Centrum geweest. Ook de informatieavond op 3 juli is geheel een initiatief van de heer Bakker. Voor zover wij weten is ons advies nog niet behandeld in het college. Voor ons is dat reden ons advies nog niet openbaar te maken'.

Informatie-avond
De informatie-avond wordt op 3 juli van 18.00 tot 19.30 uur gehouden in Het Kruispunt. Daar kunnen omwonenden en belangstellende een toelichting krijgen op de plannen en gelijk hun visie geven. Inschrijven voor de avond kan op www.poortvanvoorschoten.nl . Ook is er de mogelijkheid om de nieuwsbrief aan te vragen om van de plannen op de hoogte te blijven.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten