<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Persberichten CDA-Statenfractie ZH

CDA: Versnelde woningbouw door het aanpakken van verouderde bedrijfsterreinen en leegstaande kantoren

Bij het vaststellen van de begroting 2019 door Provinciale Staten op 14 november pleitte de CDA-Statenfractie Zuid-Holland ervoor meer geld om de woningbouw te versnellen door verouderde bedrijfsterreinen, detailhandelslocaties en leegstaande kantoren aan te pakken. Het voorstel om hiervoor € 3 miljoen te reserveren in de begroting werd door Provinciale Staten aangenomen.

De economie is de afgelopen jaren sterk veranderd; de werkloosheid daalt steeds verder en de overheid boekt zelfs financiële overschotten. Tegelijkertijd zijn in deze tijden van hoogconjunctuur de prijzen van woningen weer helemaal terug op of zelfs ruim boven het oude niveau van voor de crisis. Met als resultaat een snelgroeiend, dreigend tekort aan betaalbare woningen, zo ook in de provincie Zuid-Holland. Onder meer door de vergrijzing, het toenemende aantal alleenstaanden en de groeiende toestroom van arbeidsmigranten is er een enorme behoefte aan extra woningen. Helaas lukt het nog steeds niet om aan die behoefte tegemoet te komen.

Desondanks staan nog steeds veel kantoren leeg, zijn bedrijventerreinen verouderd en kent de detailhandel structureel grote ontwikkelingen, los van conjuncturele schommelingen. Diverse detailhandelslocaties functioneren slecht, waaronder verouderde woonboulevards. Bij de strategische verkenningen wordt ingegaan op de noodzakelijke aanpak van al deze locaties, waar de provincie volgens het CDA een actieve rol in moet pakken.

"Daarnaast speelt het punt dat we in onze provincie ook heel zorgvuldig willen en moeten omgaan met iets dat steeds schaarser wordt: ruimte," aldus CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. "We hebben behoefte aan huizen, maar we willen tegelijkertijd zuinig zijn op de open gebieden. Door deze verouderde locaties geschikt te maken voor een woonfunctie kunnen we zo optimaal mogelijk met de beschikbare ruimte omgaan."

Het voorstel werd door Provinciale Staten op 14 november aangenomen. CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk is blij met de keuze van Provinciale Staten. "Er is tempo gewenst om deze locaties aan te pakken en het is goed dat wij als provincie hier dan ook budget voor beschikbaar stellen.

CDA: Ondersteuning verduurzamen bij voedselbank

Tijdens de begrotingsbehandeling door Provinciale Staten op 14 november pleitte de CDA-Statenfractie Zuid-Holland voor een bijdrage van €300.000 om de voedselbanken in staat te stellen om hun werkzaamheden uit te bouwen en te verduurzamen.

De voedselbanken in Zuid-Holland leveren wekelijks voedselpakketten aan circa 9.000 gezinnen van voedsel dat anders weggegooid zou worden. Minder voedselverspilling betekent minder afval en minder vernietigingskosten, wat zodoende bijdraagt aan een circulaire economie. In de twee Zuid-Hollandse distributiecentra wordt het landelijk en regionaal verkregen voedsel verdeeld over de totaal 39 lokale voedselbanken. In totaal werken in Zuid-Holland 2000 vrijwilligers bij de voedselbank, waarvan 700 bij de distributiecentra.

De voedselbanken hebben de ambitie om hun werkzaamheden uit te breiden om meer gezinnen te kunnen bereiken en meer voedselverspilling tegen te gaan. Tegelijkertijd willen de voedselbanken investeren in verduurzaming van de logistieke infrastructuur, zodat een kostenbesparing en milieuwinst behaald kan worden.

"De voedselbank is een duurzame maatschappelijke onderneming van indrukwekkende omvang. En dan te bedenken, dat het werk volledig draait op vrijwilligers en giften. Met die inzet kan het huidige werk gedaan worden, maar ontbreekt het aan tijd en financiële middelen om verder door te ontwikkelen. De bijdrage van € 300.000 stelt hen in staat om een eerste belangrijke stap te zetten op weg naar het verwezenlijken van de ambities om meer mensen te bereiken en meer voedselverspilling tegen te gaan," aldus CDA-Statenlid Paul Rijken.

Provinciale Staten stemde unaniem in met het amendement. De extra bijdrage wordt ingezet voor onderzoek naar en investeringen in energiebesparende maatregelen van bijvoorbeeld voertuigen, gebouwen, verlichting en koeling. De kostenbesparing die dit oplevert, kan vervolgens structureel ingezet worden om meer gezinnen te bereiken en zo meer voedselverspilling tegen te gaan. "De bijdrage voor verduurzaming draagt zo bij aan de circulaire economie. We zijn blij dat de voedselbanken door de steun van de provincie deze belangrijke ontwikkelslag kunnen maken."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten