<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Bij problemen tussen ouders en kinderen is ondersteuner jeugd en gezin, Eugenio van Loenen, het eerste aanspreekpunt. Hij kan bemiddelen en eventueel doorverwijzen. Foto: VSK
Bij problemen tussen ouders en kinderen is ondersteuner jeugd en gezin, Eugenio van Loenen, het eerste aanspreekpunt. Hij kan bemiddelen en eventueel doorverwijzen. Foto: VSK
Regio nieuws

'Kinderen hoeven niet altijd naar een psychiater'

De kosten voor jeugdzorg stijgen. Daarom heeft de gemeente ingezet op preventie. Sinds twee maanden hebben ouders en kinderen in Voorschoten de mogelijkheid om bij problemen eerst een gesprek aan te vragen met Eugenio van Loenen, ondersteuner jeugd en gezin werkend op de praktijk van alle huisartsen.

'Ja, je kunt me wel een ervaringsdeskundige noemen', lacht Eugenio als hij vertelt dat hij uit een gezin met 15 kinderen komt. Tien broers en vier zussen, het leven is in al haar facetten niet aan mij voorbij gegaan.' Eugenio is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige. 'Ik werk vanaf 1981 in de zorg in vele verschillende functies, o.a 12 jaar als verpleegkundig specialist bij GGZ Kinderen en Jeugd, maar ook als docent verpleegkunde en (mede) auteur van leerboek Psychiatrie voor verpleegkundigen. Ik heb geleerd om op een andere manier naar problemen te kijken. Het gedrag van een kind is vaak de aanleiding om aan te kloppen bij de huisarts, maar de oorzaak ligt vaak ergens anders. Mijn uitdaging is om dat samen met het kind en de ouders, op te pakken.'

Het woord 'samen' valt veel in het gesprek. 'Dat is ook het belangrijkste', zegt Eugenio. 'Als ouders aan de bel trekken is daar al een traject aan vooraf gegaan. Zij hebben het allang trachten op te lossen. Daarin speelt mee hoe ouders naar hun kind kijken, wat zij belangrijk vinden, wat zij hun kind mee willen geven. Het feit dat ze hulp zoeken is nogal wat. Ik kan meedenken, samenwerken, zodat het beter kan gaan. Maar ouders kennen hun kind het beste. Zij hebben de regie, maken de keuzes samen met hun kind. Vanaf 16 jaar heeft de jongere de regie totaal. Zijn de gesprekken vertrouwelijk, en als het kind dat niet wil, worden de gesprekken niet gedeeld met de ouders.Met welke problemen kunnen mensen terecht bij Eugenio? 'Concrete voorbeelden ga ik niet noemen want elk gesprek is vertrouwelijk, dat vertrouwen wil ik niet beschamen. Wel kan ik algemene opvoedingsproblemen noemen. Soms komen ouders hier met de opmerking ' mijn kind zit ineens zo veel op zijn kamer'. In gesprekken blijkt dan dat het kind, dat nu puber is, gewoon alleen wil zijn en is er geen groot probleem. Maar er kunnen ook andere dingen spelen achter de vraag 'het gaat niet goed op school en we weten niet waarom'. Dan gaan we praten, wat is er aan de hand? Wordt het kind gepest, kan het niet meekomen met de leerstof of is de interactie met de leerkracht niet fijn? Kan een huiswerkcursus misschien helpen of zijn er andere gezinsproblemen die meespelen bijvoorbeeld financieel? Vaak zijn een paar gesprekken dan al genoeg om verder te kunnen en is de gang naar een psychiater helemaal niet nodig.

Maar het kan ook gaan om angst of gedragsproblemen. 'De huisarts kan dan in eerste instantie naar mij doorverwijzen. In één gesprek beoordeel ik de urgentie. Is er gespecialiseerde behandeling nodig, dan zorg ik daar samen met de huisarts voor. Daar waar de huisarts voorheen niet meer betrokken werd bij de vervolgbehandeling, regel ik dat dat contact wel blijft en houd de huisarts op de hoogte. Zijn de problemen minder urgent dan ga ik samen met ouders en kind/jongere eerst verkennen en maken we samen een vervolgplan. Na de gesprekken evalueer ik met ouders en kind/jongere: kunnen we stoppen of is er meer nodig? De ouders houden altijd de regie tenzij zij daar niet toe in staat zijn. Dan is het mijn taak om de organisatie in te schakelen die verder helpt.' Als ondersteuner jeugd & gezin rouleert Eugenio bij alle huisartsenpraktijken. 'Ik ben er wekelijks één dagdeel, de gesprekken kunnen in de praktijk van de eigen huisarts gehouden worden, maar hoeft niet als het niet uitkomt. De eerste afspraak wordt via de dokters assistente gemaakt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten