<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Ministerie IenW
Foto: Ministerie IenW
Regio nieuws

Informatieavond verkeer A4-N14

Het ministerie van IenW houdt op 24 september in De Gouden Leeuw een informatieavond over het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 (tunnels bij Leidschendam. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale en provinciale wegen. Daarvoor houdt het ministerie een MIRT-verkenning. 

In de MIRT-Verkenning wordt nader onderzoek gedaan naar twee alternatieven: een extra rijstrook op de hoofdrijbaan in beide rijrichtingen, aangevuld met een mogelijke aanpassing van de parallelbaan tussen de aansluitingen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp.

Tijdens de informatieavond worden bezoekers geïnformeerd over de werkwijze van de milieueffectrapportageprocedure (m.e.r-procedure) en de tussentijdse resultaten van deze m.e.r-procedure. Ook worden de wegontwerpen getoond van de alternatieven die worden onderzocht. De ontwerpen geven een beeld van hoe de verbreding van de weg kan worden gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. In deze fase is er nog geen definitief ontwerp en een Voorkeursalternatief. De Structuurvisie, inclusief het Voorkeursalternatief, wordt begin 2020 verwacht.

De informatieavond wordt op 24 september gehouden in De Gouden Leeuw, Veurseweg 180.  Er is geen plenair gedeelte, iedereen kan op elk moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. Vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten