<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

OGLV: valse start gemeente met verkoopplannen AB-huis

Tijdens de Dorpsdialoog over de toekomst van het AB-huis, die op 29 oktober jl. door de gemeente was belegd, heeft de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) scherpe kritiek geuit op de plannen van de gemeente om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen aan een commerciële exploitant voor de vestiging van een boutiquehotel. De gemeente heeft met de verkoopplannen een valse start gemaakt en zich de verkeerde vragen gesteld. Het is zeer de vraag of er wel een noodzaak is om het pand te verkopen. De kernvraag is of de publieke functie die op het pand rust vorm kan krijgen op een actieve manier, anders dan voorheen, die voor gemeente en burgers financieel haalbaar is. Daarbij kan worden gedacht aan gebruik voor culturele doeleinden, door maatschappelijke organisaties, verenigingen, museum en gemeente. OGLV bepleit eerst een degelijk onderzoek naar de mogelijkheden om het Ambachts- en Baljuwhuis in gemeentebezit voor culturele doeleinden te gebruiken op een manier die realiseerbaar is.

Dat was de kern van het betoog van Helmi de Ruiter, voorzitter van OGLV, tijdens de Dorpsdialoog. Over de toekomst van zo´n prachtig stuk erfgoed, het Hart van Voorschoten, dat in 1912 aan de ingezetenen van Voorschoten is geschonken voor gebruik door alle ingezetenen, moet goed worden nagedacht. Zij bepleitte een grondig onderzoek naar alle toekomstige gebruiksmogelijkheden, vooral in de culturele sfeer. Alleen als uit dat onderzoek blijkt dat een alternatief gebruik niet haalbaar is, kan over verkoop van het pand worden nagedacht. Dan moeten vooraf de nodige randvoorwaarden worden geformuleerd, die het behoud van de publieke functie waarborgen, waarna het pand alleen onder die voorwaarden wordt verkocht. De inwoners van Voorschoten moeten in de resultaten van het onderzoek worden gekend en daarover hun mening kunnen geven.

OGLV betwijfelt of een commerciële exploitant de publieke functie van het AB-huis kan waarborgen. Als de grote zaal op dezelfde avond nodig is voor een lezingavond of voor een groot diner, is het wel duidelijk welke klant de voorrang krijgt. De publieke functie zal op de achtergrond raken of zelfs helemaal verdwijnen, zo betoogde Helmi de Ruiter. Kritiek had zij verder op het feitelijk ontbreken van de door wethouder Cramwinckel vaak genoemde transparantie: het notarieel advies was aanvankelijk geheim, de notaris geeft geen uitleg over de invulling van de publieke functie na de verkoop, de marktconforme prijs bij de verkoop is niet bekend en het gaat om een onderhandse verkoop, zodat mogelijke andere kopers geen bod hebben kunnen uitbrengen. Als in de toekomst verkoop van het AB-huis aan de orde zou komen, dan transparant en met betere waarborgen dan die de gemeente nu heeft gesteld.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten