<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:

Inwoonster: ‘Raad onjuist geïnformeerd over afvalbakken met chips

Voorschoten - Voorschotense Annemonike Mustert had donderdagavond de eer om als eerste inwoner digitaal in te spreken bij een raadscommissievergadering. Mustert gebruikte haar inspreekbeurt om de commissie te informeren over de, volgens haar, schending van de privacy volgens de AVG bij de invoering van de grijze afvalbakken met chips en het feit dat haar vragen hierover bij de gemeente niet naar behoren zijn beantwoord.  ‘Met betrekking tot de privacy zijn de raad en inwoners onjuist en misleidend zijn geïnformeerd’, stelt ze.

Toenmalig wethouder Lamers heeft destijds de raad geïnformeerd over de chips op de afvalbakken en aangegeven dat er geen sprake zou zijn van registratie op naam. Vanwege protesten rond de privacy gevoeligheid zou de gemeente Voorschoten het gebruik van de chips hebben getoetst bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)..

Mustert is de mening toegedaan dat de chips wel degelijk de privacy schenden en heeft contact opgenomen met de AP. Zij constateerde dat noch de gemeente Voorschoten, noch de functionaris Bescherming Persoonsgegevens van de gemeente het te voeren beleid heeft voorgelegd aan de AP. Uit een vervolgens door Mustert ingesteld WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek maakte zij ook op dat er door de gemeente Voorschoten geen verificatie bij de AP geweest, maar dat er alleen sprake is geweest van een algemene vraagstelling van de functionaris Gegevens Bescherming.

De wethouder heeft destijds in de Commissie M&S en de raad meegedeeld dat “de Gemeente groen licht van de AP heeft ontvangen met betrekking de uitvoering van het afvalbeleid.”  Dit is dus onjuist en misleidend geweest”, houdt Mustert de commissie voor tijdens haar inspreekbeurt.

SP-fractievoorzitter Erik Maassen reageerde geschokt en vroeg om een feitenrelaas. Dat zegde wethouder Erika Spil, de opvolgster van de in maart afgetreden Monique Lamers, toe. Zij gaf ook aan dat er een brief naar mevrouw Mustert onderweg is.

De vergadering van de Commissie Burger en Bestuur is op de website van de gemeente terug te kijken. https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=voorschoten


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten