<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
De centrale spoelhal in aanbouw (foto De Omroeper/W.F.H. Assink)
De centrale spoelhal in aanbouw (foto De Omroeper/W.F.H. Assink) (Foto: )

Loes de Keuning bladert in de omroeper

Spoelhal voor melkhandelaren

“Gebrek aan goed geoutilleerde spoellokalen deed een aantal melkhandelaren in Voorschoten een paar jaar geleden besluiten om te komen tot de bouw van een centrale spoel-, koel- en bergruimte”.

Dit meldde De Omroeper van 11 augustus 1966. Voorschoten kende in die tijd vele melkhandelaren die dagelijks voor dag en dauw de melk in flessen kreeg aangevoerd. Maar niet iedere melkboer had een eigen winkel of beschikte over voldoende ruimte voor opslag en spoeling. Vandaar dit initiatief. Het Omroeper verslag gaat verder:

“Na vele voorbereidende besprekingen en aandrang van de Keuringsdienst van Waren richtte de Voorschotense vereniging van melkhandelaren, “De Samenwerking”, een adres tot het gemeentebestuur waarin toestemming werd gevraagd voor de bouw van een centrale spoelruimte. Dit gebeurde op 13 januari 1964.

De toestemming werd verleend en op 1 oktober1965 werd de grond voor het te bouwen perceel gekocht. Men werkte hard aan de realisering van de plannen en thans is men bijna met de bouw van dit voor Voorschoten unieke complex gereed.

RUST
Het eigenlijke spoellokaal heeft een oppervlakte van 37 vierkante meter. Daarnaast is er een ruimte speciaal voor berging, deze omvat zes lokalen met een oppervlakte van ieder 14 vierkante meter. Er zijn voorts twee koelcellen met een oppervlakte van 18 vierkante meter per koelruimte.

De betrokken melkhandelaren zijn enthousiast over de gereedgekomen spoelruimte. Deze concentratie biedt vele voordelen. Niet alleen technisch en financieel bezien, maar ook voor de handhaving van de rust in de vroege morgenuren.

Vele melkhandelaren hebben geen winkel maar alleen een wijk waar ze bezorgen. Voor hen bestond het probleem dat de aanvoer van melk in de nacht, die met veel lawaai gepaard ging, voor omwonenden nogal hinderlijk was.

Dit alles behoort nu tot het verleden. De centrale aanvoerruimte nabij de Pauwenstraat is zodanig gelegen dat niemand daarvan overlast zal ondervinden.

KALKOENSTRAAT
Voor de bouw van de hal is een aparte dienweg gemaakt op het terrein van de voormalige achterkazerne en krijgt de naam Kalkoenstraat”. Einde bericht in de Omroeper.

Naschrift: Dat de nieuwe straat Kalkoenstraat ging heten, doet vermoeden dat de Pauwenstraat ook naar een vogel is vernoemd. Maar dat is niet zo.

In de 18e eeuw bezat ene heer Pauw land ten zuiden van de Wijngaardenlaan en hij schonk dat aan de Hervormde Kerk. Op die grond werden kleine arbeidershuisjes gebouwd en later het Gebouw voor Christelijk Belangen.

Bij de uitbreiding van de wijk werd de heer Pauw herdacht met een straat: de Pauwenstraat. Deze informatie komt uit het boek van Jan Sloof: Straatnamen in Voorschoten, een tocht door heden en verleden, waarvoor mijn dank. (LdeK)

Op de plaats van de Centrale Spoelhal is nu een automobielbedrijf en de Kalkoenstraat is verder in zuidelijke richting uitgebreid.

De Achterkazerne was de achterkant van de Voorkazerne, een dubbele rij huizen vanaf de Pauwenstraat tot aan de Bijdorpstraat.<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten