Tasforce centrum: besluit bibliotheek is onbegrijpelijk
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Regio nieuws

Tasforce centrum: besluit bibliotheek is onbegrijpelijk

De Taskforce Centrum heeft in een brief de overeenkomst die een aantal jaar geleden met de gemeente overeen werd gekomen, opgezegd. Reden is dat het college van burgemeester en wethouders externe bureaus inschakelde voor een centrumvisie en daarover niet met de taskforce overlegde. Directe aanleiding is het besluit van de gemeente om de Multifunctionele Accommodatie in de bibliotheek te plaatsen. De Taskforce acht dit onbegrijpelijk. 

De Taskforce centrum werd destijds ingesteld om ‘bij de noodzakelijke revitalisering van het centrum en de verbetering van de concurrentiepositie, gebruik te maken van de kennis en kunde van de lokale bevolking’. Die afspraken werden in een overeenkomst vastgelegd. In die jaren maakte de Taskforce diverse plannen voor het centrum. 

In juli van dit jaar trokken de leden bij de gemeente aan de bel dat zij niet meer werden geïnformeerd of betrokken bij onderzoeken. ‘Mede gezien de vele tijd en energie die we al jaren als Taskforce (vrijwillig) hebben besteed, hadden we anders mogen verwachten.’

In de onlangs door een extern bureau opgestelde visie voor het centrum herkent de Taskforce niet de identiteit en kernwaarden (DNA) van Voorschoten. Datzelfde geldt voor de Toekomstvisie 2025. 

Maar vooral het besluit om de Multifunctionele Accommodatie in de bibliotheek te vestigen stuit op onbegrip bij de leden van de Taskforce. ‘Het is onbegrijpelijk. De bibliotheek van de toekomst moet een knooppunt voor kennis, contact en cultuur worden (zie VNG/Cohen) en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de revitalisering van het centrum. Waar beter kan daar invulling aan gegeven worden dat op de Kruispuntlocatie, de enige locatie in het dorpscentrum die nog beschikbaar is voor een multifunctioneel centrum.’ De taskforce betreurt de gevolgen van dit besluit en vindt dat ‘er redenen genoeg zijn om samen met de eigenaar van Het Kruispunt (en eventueel anderen) alles op alles te zetten om met meer creativiteit, inventiviteit en inzet tot een adequatere oplossing te komen. Het dorpscentrum heeft daar recht op!’, aldus de Taskforce. 

Alles bij elkaar genomen, concludeert de Taskforce, heeft het geen zin meer om de overeenkomst met de gemeente voort te zetten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten