Multifunctionele accomodatie toch naar pand bibliotheek
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>artistimpression IN-EX Architecten bibliotheek na de verbouwing</p>

artistimpression IN-EX Architecten bibliotheek na de verbouwing

(Foto: Ellen)

Multifunctionele accomodatie toch naar pand bibliotheek

Het ‘Multifunctioneel Centrum nog nooit zo dichtbij’, las u in de Voorschotense Krant van 1 mei j.l. Het artikel ging over de plannen om in (en om) de Kruispuntkerk een multifunctioneel centrum te realiseren waar zowel de bibliotheek, het filmtheater als de Cultuurfabriek een plek zouden krijgen. 

Er zijn destijds hiervoor twee plannen ontwikkeld, een zogenaamd compact plan, waarbij de bibliotheek in een aanbouw naast de kerk zou komen en een uitgebreid plan waarbij de Aldi zou worden verplaatst en de bibliotheek daardoor meer ruimte zou krijgen.

Echter, in het onlangs verschenen persbericht van de gemeente Voorschoten is te lezen dat het college terugkeert naar het plan dat enkele jaren geleden is gepresenteerd door de bibliotheek en het filmtheater, namelijk een verbouwing van de bibliotheek tot een Multifunctionele Culturele accommodatie.

Want uit het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren is gebleken dat een uitbreiding van de bibliotheek, financieel het meest haalbare is voor de verwezenlijking van een multifunctionele culturele accommodatie in Voorschoten. Bovendien zo stelt het college is uit onderzoek gebleken dat de compacte variant voor de Kruispuntkerk onvoldoende draagvlak heeft bij de partners en de uitgebreide variant te duur en te onzeker is.

In reactie op dit persbericht verscheen er een persbericht van de Cultuurfabriek waarin zij stellen ‘Het bloeiende culturele leven en de bewoners van Voorschoten verdienen meer dan een verbouwde bibliotheek, zij verdienen een multifunctioneel gebouw in het centrum van Voorschoten, een plek voor de bibliotheek, bioscoop, concert- en theaterzaal en ruimten voor vrijwilligersorganisaties, cultuur-, welzijn-en zorgorganisaties, grand-café, enz.’.

Voorzitter Bibliotheek Voorschoten/Wassenaar René Hooijdonk en de directeur van de bibliotheek Mariska Koning willen graag reageren, ‘de brief van de Cultuurfabriek betreuren wij, het doet onvoldoende recht aan de goede en regelmatige gesprekken die wij steeds met de Cultuurfabriek hebben gehad over een gezamenlijke toekomst’, zeggen zij. ‘De bibliotheek is heel goed aan om te vormen tot een multifunctionele accommodatie waar niet alleen de bibliotheek, maar ook het filmtheater en veel leden van de Cultuurfabriek in gehuisvest kunnen worden, met kleinschalige horeca en waar een gezellig buitenterras gerealiseerd kan worden.

De aanvankelijke plannen voor de verbouw van de bibliotheek zijn dus weer op tafel gelegd en met de architect is een eerste aanpassing besproken die voor alle partijen wenselijk is. Het filmtheater zal verdiept worden aangelegd zodat deze aanbouw niet boven de nokhoogte van het bestaande pand uitkomt, in de zijvleugel komt een mobiel podium waar veel culturele activiteiten plaats kunnen vinden, het hele pand zal worden verduurzaamd en de zolder wordt aangepast voor kantoorruimte.

‘Wij zijn blij dat het college eensgezind acht het plan voor de verbouwing van de bibliotheek staat’, zeggen Hooijdonk en Koning. Voorwaarde voor het welslagen van het plan is een goede samenwerking tussen alle partijen. Het plan moet niet alleen qua accommodatie voor iedere gebruiker optimaal zijn maar het moet financieel haalbaar blijken, de exploitatie moet gezond zijn. Een goede samenwerking tussen alle partijen is hiervoor belangrijk, wij moeten samen de schouders er onder zetten. Voor de gemeente zal het een investering van 4.5 miljoen betekenen, dat is 5 miljoen minder dan de realisatie van een multifunctionele accommodatie in de Kruispuntkerk zou kosten’, aldus René Hooijdonk.

Wim Carabain, voorzitter van het filmtheater, ziet de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. ‘We zijn blij dat er eindelijk een stap is gezet en dat de raad op basis hiervan een besluit kan nemen. Dit is een voor de hand liggende keus maar het is jammer dat Het Kruispunt niet realistisch bleek. Deze variant had onze voorkeur, zeker in combinatie met de bibliotheek. Dat zou een versterkend effect hebben gehad op de lokale middenstand maar nogmaals, we zijn ook blij met de ‘next best’ optie, er is nu tenminste een knoop doorgehakt.’ Volgens Carabain had het beter geweest als er eerder al een verkenning was uitgevoerd en tot een ruimer budgettair kader was besloten. ‘Dan was het een heel ander verhaal geweest. Als de raad dit project echt belangrijk had gevonden, had men de portemonnee moeten trekken om een gedegen investering en exploitatie mogelijk te maken. Dat is niet gebeurd.’ Vooralsnog mag het Filmtheater nog een jaar in het Cultureel Centrum blijven ‘maar wellicht wordt dat met nog een jaar verlengd’, aldus Carabain.

Zodra de gemeenteraad zich in de vergadering van 10 december over de Multifunctionele Accommodatie heeft uitgesproken verwachten wij eind juni 2021 de aanbesteding in gang te kunnen zetten, waarna medio 2022 het vernieuwde pand gereed moet kunnen zijn.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten