<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Jan Willem Kelder (l) met Gerard Lugtigheid, de uitvinder van de h2fuel techniek in de hal van House of Vision met een grote foto van de H2Fuel generator die op PlantOne Botlek Rotterdam staat. Foto:PR</p>

Jan Willem Kelder (l) met Gerard Lugtigheid, de uitvinder van de h2fuel techniek in de hal van House of Vision met een grote foto van de H2Fuel generator die op PlantOne Botlek Rotterdam staat. Foto:PR

(Foto:)
Ondernemer in beeld

Voorschotens H2Fuel zorgt voor doorbraak in waterstoftechnologie

In 2015 tekende Nederland, samen met 194 andere landen, het Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de temperatuur op aarde beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog tot 1,5 graad. Om dit te bereiken moet er snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Willen wij af van het gebruik van fossiele brandstoffen, dan zal er een alternatief moeten komen voor onze energiebehoefte. De ontwikkeling van waterstofenergie staat daarom nu volop in de belangstelling. De toepassing van waterstof in combinatie met zon- en windenergie wordt gezien als de belangrijkste toekomstbestendige mogelijkheid om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Maar dan moet waterstofgas wel goed handelbaar en veilig zijn en overal voor toepasbaar zijn, denk b.v. aan de luchtvaart. Dat is waterstofgas door de noodzakelijke hoge druk en brand- en ontploffingsgevaar niet.

Het Voorschotense bedrijf H2fuel heeft na jaren onderzoek een oplossing gevonden om waterstof om te zetten in waterstofgas dat gebruikt kan worden als directe energiebron. Wij spraken met Jan Willem Kelder, oud CEO en Vz Raad van Bestuur bij TNO en voormalig Commandant Zeestrijdkrachten en nu als adviseur betrokken bij H2Fuel. Het bedrijf is een initiatief van voormalig O' Neil Benelux directeur, Rob de Kraa en is gevestigd in het voormalig pand van O'Neil in het House of Vision in Voorschoten.

‘De door H2Fuel ontwikkelde technologie kun je zien als een doorbraaktechnologie en de sleutel op de deur naar de waterstofeconomie', zegt Kelder. 'H2Fuel ontwikkelde een methode om waterstof zonder de huidige nadelen en gevaren van waterstofgas te produceren. In combinatie met zon- en windenergie kun je het zien als de belangrijkste oplossing voor ons klimaatprobleem. Het product is wereldwijd te produceren, veilig op te slaan en te vervoeren en zonder enige schadelijke uitstoot te consumeren, bovendien is het snel implementeerbaar waardoor de noodzakelijke energietransitie veel sneller, simpeler en goedkoper kan plaatsvinden zodat bij algemene toepassing de klimaatdoelstellingen ruim gehaald kunnen gaan worden'.

'Bij H2Fuel zit de waterstof gebonden aan een natrium-boor poeder (NaBH4). Zo is de waterstof makkelijk op te slaan en klaar voor gebruik. Door alleen water toe te voegen komt het waterstofgas vrij en is het geschikt als warmtebron en/of via een brandstofcel als elektriciteit. Belangrijk is dat het gebruikte water ultra puur water is (UPW). Dit ionenvrij water wordt ook in de chipsindustrie gebruikt. UPW ontstaat door leidingwater te filteren. Bij de door H2Fuel ontwikkelde technologie is er sprake van een dubbele opbrengst aan waterstof doordat bij de toepassing van UPW, ook waterstof uit het UPW vrij komt. Het proces is inmiddels wereldwijd gepatenteerd'.

Kelder laat een flesje poeder zien en vertelt, 'bij het door H2Fuel ontwikkelde proces komt er uit 1 kg van dit poeder iets meer dan 200 gram waterstof vrij waarmee je via een brandstofcel in een middenklasse auto 20 km elektrisch kan laten rijden. De technologie van H2Fuel kan door deze opslagmethode ook heel goed worden toegepast in de scheepvaart, vliegtuigen en bij verwarming van huizen. Er zijn geen opslagtanks of buizenstelsels nodig die bestand moeten zijn tegen de enorme druk waarmee het waterstofgas moet worden getransporteerd of de lage temperatuur waaronder het bewaard opgeslagen moet worden. Het poeder is onbeperkt houdbaar en het vereist geen speciale opslagmethode de waterstof wordt pas omgezet in waterstofgas direct voor verbruik.
'Een extra voordeel van de H2Fuel technologie is dat de reststoffen die in het proces naast de waterstof vrij komen, bestaande uit boor, natrium en zuurstof, onschadelijk zijn. Deze reststoffen, spentfuel genoemd, kunnen zonder schade aan de natuur geloosd worden. Maar dat is natuurlijk zonde', vervolgt Kelder. 'Daarom heeft H2Fuel in samenwerking met de TU Delft en de UvA een proces ontwikkeld waarbij deze spentfuel weer opgewaardeerd wordt naar het oorspronkelijke poeder. Hiervoor is uiteraard wel energie nodig maar dat kan volledig groen door de energie van windmolens en /of zonnepanelen te gebruiken. De dubbele opbrengst door vrijgave zowel uit het poeder als het water maakt het hele proces economisch haalbaar en rendabel. Met deze technologie heeft H2Fuel een volledig groene circulaire energie gecreëerd die veilig overal ter wereld toepasbaar is'.

volledig groene
circulaire energie en veilig overal ter wereld toepasbaar

Het product is dus nu ontwikkeld, hoe gaat het nu verder vragen wij aan Jan Willem Kelder. 'De volgende stap is het bouwen van een fabriek waar het poeder op grote schaal geproduceerd wordt', zegt hij. 'H2Fuel Systems streeft vooral naar partnerschappen met Nederlandse organisaties en hoopt ook in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het investeringsfonds dat de overheid beschikbaar heeft gesteld. Het geld gaat in de komende vijf jaar naar projecten die bijdragen aan de economische groei.

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over H2Fuel dan de ruimte die wij daarvoor beschikbaar hebben, geinteresseerden raden wij aan de vele informatie en technische details op internet — www.h2-fuel.nl en www.solidhydroregen.com te lezen.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten