<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>In 2016 is de Moeder Godskerk aan de Schimmelpenninck van der Oyelaan officieel aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is nu verkocht aan Niersman.&nbsp;</p>

In 2016 is de Moeder Godskerk aan de Schimmelpenninck van der Oyelaan officieel aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is nu verkocht aan Niersman. 

(Foto: PR)
Regio nieuws

Moeder Godskerk verkocht aan Niersman

Na vele jaren van gesprekken en onderhandelingen over de verkoop van de Moeder Godskerk is dit proces nu definitief afgerond. Op 24 december 2020 is de transportakte getekend met Niersman Ontwikkeling. 

Het besluit tot onttrekking aan de eredienst en vervolgens het afstoten van het kerkgebouw kent een lange aanloop. Het Kerkgebouw aan de Baron van Schimmelpenninck van der Oyenlaan te Voorschoten is nog relatief jong. Het gebouw werd opgeleverd voor de eerder opgerichte parochie Moeder Gods, een afsplitsing van de H.Laurentiusparochie, en ingewijd door bisschop Jansen in 1967.

In 2000 werden de parochies Moeder Gods en H.Laurentius weer samengevoegd en werd de noodzaak voor twee kerken steeds minder gevoeld. 

Reeds rond 2004 kreeg de parochie vanuit het dekenaat het advies om de sluiting van de Moeder Godskerk te onderzoeken. Vanuit de gemeenschap van Voorschoten zelf kwam het initiatief om in dit proces ook te kijken naar de eventuele sluiting van de Laurentiuskerk. Doch na lang wikken en wegen werd besloten mee te gaan met het advies van het dekenaat en over te gaan tot voorbereidingen de Moeder Godskerk aan de eredienst te onttrekken. Dit is in 2016 ook gebeurd. 

Vervolgens is veel werk gestoken in een onderzoek naar herbestemming. Uiteindelijk werd door het parochiebestuur – en gesanctioneerd door het bisdom – toch besloten tot verkoop van het gebouw. Processen als deze worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan en kunnen vele jaren duren. Zo ook in Voorschoten.

Uiteindelijk zijn de stappen tot daadwerkelijk verkoop aan de projectontwikkelaar Niermans gezet door het bestuur van de Augustinusparochie waarbij voormalig parochiebestuurslid Chris Warmenhoven de afgelopen drie jaar een centrale rol heeft gespeeld. Dit in nauwe samenwerking met het Bisdom die het gehele proces op de voet gevolgd heeft.

Wat de nieuwe bestemming betreft: met de koper is overeengekomen dat de nieuwe bestemming een woonbestemming zal worden. 

Het doet natuurlijk pijn om te zien en mee te maken dat zo’n markant kerkgebouw afgestoten moest worden. De Moeder Gods was een kerk waar velen in Voorschoten lief en leed hebben gevierd en gedeeld met elkaar: eerste communies, huwelijken, uitvaarten van dierbaren. Ook pastoor Franken heeft er bijzondere herinneringen aan: in deze kerk heeft hij na zijn priesterwijding zijn Eerste H.Mis opgedragen. Dit alles maakt het afstoten van het gebouw een emotioneel proces. Uiteindelijk is er slechts één ding van belang: namelijk de toekomst van een levendige parochiekern. Daar hoort ook bij het proces van het samengaan van de Moeder Gods- en de Laurentiusgemeenschap!

Namens het parochiebestuur, w.g. Marten van der Meer, vicevoorzitter.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten