<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Een koninklijke onderscheiding voor Helga Dulfer. Foto: VSK</p>

Een koninklijke onderscheiding voor Helga Dulfer. Foto: VSK

(Foto: )
Regio nieuws

Koninklijke Onderscheiding voor Helga Dulfer

Helga Dulfer is vanmorgen op het gemeentehuis Koninklijk Onderscheiden. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Helga Dulfer was in het verleden lid van de Adviesraad van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij was regionaal en landelijk betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van de Wmo. Als ervaringsdeskundige beoordeelde zij onder andere de beleidsnota’s.

Als burgerraadslid van de CDA-fractie van de gemeente Voorschoten was Helga lid van de commissie Mens en Samenleving en onderhield zij veel contacten in de regio hiertoe, maar zij zocht ook contact met landelijke organisaties en partijen.

Van 2015 tot 2017 was Helga Dulfer bestuurslid van de ANBO, afdeling Voorschoten. Hier vroeg zij in het bijzonder aandacht voor de ouderen die afhankelijk zijn van hulp(middelen) en beperkingen kennen in hun mobiliteit.

Sinds 2011 is Helga vrijwilliger bij de Actiegroep Terug naar de bossen. Deze actiegroep zet zich in voor personen met een beperking. Mevrouw Dulfer heeft zich onder andere ingezet voor het dossier eigen regie en behoud van het persoonsgebonden budget. Ook heeft zij gelobbyd voor de realisatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Daarnaast is mevrouw Dulfer is al meer dan 30 jaar mantelzorger voor haar moeder.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten