Logo voorschotensekrant.nl
Foto: JOHN BRUSSEL
Persberichten Politiek

PvdA: er komen 260 sociale huurwoningen bij

Persbericht PvdA

In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA heeft het college van b&w helderheid gegeven over het aantal te bouwen sociale huurwoningen in Voorschoten. De ambitie is dat er de komende jaren zo’n 900 woningen worden gebouwd. Onderdeel hiervan is de bouw van 260 sociale huurwoningen in Voorschoten. Ad de Graaf: “We zijn blij met deze duidelijkheid. Het biedt perspectief voor starters, alleenstaanden en gezinnen met een smalle beurs”.

Voorschoten heeft in vergelijking met de gemeentes om ons heen relatief weinig woningen voor alleenstaanden of gezinnen met een smalle beurs. De bouwprojecten van de afgelopen jaren waren niet talrijk en vooral gericht op doelgroepen die huizen boven de 5 à 6 ton kunnen betalen. Lagere inkomensgroepen kwamen er bekaaid vanaf en moesten Voorschoten maar verlaten om woonruimte elders te kunnen vinden.

De afgelopen jaren heeft de PvdA-Voorschoten gepleit voor een beleidsregel sociale huur om de gemeente meer invloed te geven in hun onderhandelingen met projectontwikkelaars. Die beleidsregel komt er na de zomer. Ook hebben we de wethouder gevraagd zich in te zetten voor meer sociale huurwoningen dan gepland in Starrenburg 3. En samen met andere partijen hebben we geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over het aantal te bouwen sociale huurwoningen (tot aan de liberalisatiegrens).

Die duidelijkheid is er nu en dat is goed nieuws.

Meer berichten