Afbeelding

Koninklijke Onderscheiding voor Irene Storm van Leeuwen

Algemeen Regio nieuws

Vanmorgen ontving mevrouw I. (Irene) Storm van Leeuwen uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink een koninklijke onderscheiding. Mevrouw Storm van Leeuwen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege het voltooien van de inventarisatie van de zeer rijke verzameling boeken van Kasteel Duivenvoorde. De uitreiking vond plaats op het Kasteel. 

Kasteel Duivenvoorde bezit een zeer rijke verzameling boeken die qua tijd en genre enorm gevarieerd is. Van vijftiende-eeuwse handschriften tot literatuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Zwaartepunten binnen de collectie zijn natuurhistorische boeken, religieuze werken, topografie, genealogie en heraldiek. Een unieke adelsbibliotheek die het verhaal van bijna achthonderd jaar bewoning vertelt.

Mevrouw Storm van Leeuwen heeft zich ruim vijfentwintig jaar vrijwillig en onbaatzuchtig ingezet voor de collectie Duivenvoorde in het algemeen en voor deze adelsbibliotheek in het bijzonder. Als bibliothecaris van de collectie heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van dit cultureel erfgoed. Ze heeft de staat van de ruim 10.000 oude boekbanden die de kasteelbibliotheek rijk is, geïnventariseerd, dit in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. En in 2020 heeft ze dit afgerond en de collectie is nu in zijn geheel toegankelijk en raadpleegbaar voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Mevrouw Storm van Leeuwen gaf met grote passie rondleidingen door het kasteel in diverse talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans). Daarnaast nam ze ook speciale groepen onder haar hoede met themarondleidingen toegespitst op de bibliotheek. Ze hield lezingen en bezocht conferenties in binnen- en buitenland. Ze was opleider van meer dan twintig nieuwe gidsen en verzorgde daarvoor het opleidingsmateriaal waarvoor ze zelf de teksten schreef. Op deze wijze heeft ze een belangrijke rol gespeeld in de borging van de kennis over Duivenvoorde.

Mevrouw Storm van Leeuwen is niet alleen een bevlogen ambassadeur geweest voor de bibliotheek en voor Duivenvoorde maar heeft daarnaast belangrijk onderzoek gedaan. Zo heeft ze met haar inzet en visie de herkomst van de collectie en de verzameldrift van de verschillende bewoners onderzocht en deze historische context gegeven en toegankelijk gemaakt voor verder onderzoek. Diverse artikelen en boeken van haar hand, waaronder “Reislustige Zeeuwse Regenten” (2017) en “Zeeuwse regenten in Parijs” (2020) zijn hieruit voortgekomen.

Dit alles is voor Duivenvoorde en voor de boekhistorische wereld van onschatbare waarde.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding