Logo voorschotensekrant.nl
<p>Marjolijn Eshuis is raadscommissielid voor de PvdA en schrijft maandelijks een column in de Voorschotense Krant</p>

Marjolijn Eshuis is raadscommissielid voor de PvdA en schrijft maandelijks een column in de Voorschotense Krant

(Foto: )

Voorschoten fietsgemeente 2025?

(Column Marjolijn Eshuis in de Voorschotense Krant van 25 september)

Sinds oktober 2019 geldt er een fietsverbod in de Schoolstraat. Het doel was het centrum versterken als kloppend hart van de samenleving: een prettige plek waar inwoners elkaar veilig kunnen ontmoeten. Dit zou ook voor de winkeliers voordelig uitpakken en nieuwe activiteiten aantrekken.

door: Marjolijn Eshuis

Het overgrote deel van de raad (coalitie en de SP) ging akkoord. ONS en PvdA vroegen zich af of het mogelijk was het verbod te beperken tot drukke winkeldagen, gezien de uiteenlopende behoeften binnen de gemeente. Het fietsverbod zou na een jaar geëvalueerd worden. Die evaluatie ligt er nu als onderdeel van breder verkeersonderzoek, en is op 8 september gepresenteerd aan de commissie Wonen, Ruimtelijke Ordening en Groen. 

De tellingen voor het aantal fietsers en voetgangers vond plaats in het najaar 2020, een jaar na de invoering van het fietsverbod. Aan de uiteinden van de straat bij de Kruispuntkerk en het Deltaplein zijn de meeste fietsers geteld, in de rest van de Schoolstraat bleek het relatief rustig. ’s Avonds neemt het aantal fietsers toe. Er zijn meer bezoekers op vrijdag en zaterdag dan in de rest van de week. De meeste voetgangers komen in de middag en lopen halverwege de straat. De fietsparkeerplaatsen worden gebruikt, al valt het hoge aantal wild geparkeerde fietsen op.

Geen onverwachte conclusies, gezien het moment van het onderzoek, een jaar na het verbod. Maar de situatie van vóór de instelling van het fietsverbod wordt helaas niet inzichtelijk. Hoeveel fietsers en voetgangers bezochten het centrum toen? Het maakt een vergelijking van de situatie vóór en na moeilijk. Het onderzoek toont daarbij niet aan dat het fietsverbod heeft bijgedragen aan het beoogde versterken van het centrum.

Over handhaving van het fietsverbod tijdens winkeltijden lopen de meningen uiteen: 27% is voor, 36% is tegen; 21% is voorstander van een verbod tijdens drukke winkeltijden; 12% wil de straat volledig voor fietsers sluiten, ook ‘s avonds. Een interessante vraag – die niet wordt gesteld – is of mensen sinds de invoering van het fietsverbod eerder de auto pakken om inkopen in het centrum te doen of dit winkelgebied zijn gaan mijden. 

De onderzoekers concluderen dat “het fietsverbod aanvaardbaar is op drukke momenten. Over de tijden waarop gefietst mag worden valt geen duidelijke conclusie te trekken, het onderzoek is hiervoor niet gedetailleerd genoeg”. 

Dat de meningen verdeeld zijn blijkt ook uit de flitspeiling. De ouderenvereniging ziet liever geen volledig fietsverbod: fietsen met boodschappen is minder belastend dan lopen met de fiets aan de hand. Tegelijkertijd willen anderen ongestoord flaneren. De winkeliers zijn verdeeld. Het persbericht ‘Fietsverbod in de Schoolstraat in Voorschoten blijft’ in het Leidsch Dagblad van 8 september riep verbazing op: er was een rapport gepresenteerd aan de commissie WRG, dat nog niet in de raad is besproken. 

Misschien moeten we de discussie over fietsen in de Schoolstraat breder trekken. Het afgelopen decennium is het steeds drukker geworden op doorgaande routes, het wegverkeer in het centrum loopt regelmatig vast. Dat is nadelig voor wie van de (bedrijfs)auto afhankelijk is. De komende jaren neemt de filedruk toe als gevolg van bouwplannen in de regio. Daarnaast ligt er de opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, wat opgeteld pleit voor het stimuleren van het fietsverkeer voor korte ritten. 

Veenendaal is verkozen tot fietsgemeente van 2021. Enschede scoorde als grote gemeente hoge ogen en Winterswijk kwam als kleine gemeente het beste uit de bus. Hoe ervaren inwoners het fietsen in de gemeente? Wordt de infrastructuur goed onderhouden, ook in de winter? Kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om? Zijn er voldoende parkeerplekken? Voorschoten scoort volgens het kaartje van de fietsersbond gemiddeld. Het zou mooi zijn als Voorschoten in 2025 van haar inwoners deze felbegeerde titel krijgt!

MEshuis@voorschoten.nl

Meer berichten