Logo voorschotensekrant.nl
<p>Helma Neppérus bekijkt de lokale politiek en de Voorschotense samenleving. Foto: Nick van Ormondt&nbsp;</p>

Helma Neppérus bekijkt de lokale politiek en de Voorschotense samenleving. Foto: Nick van Ormondt 

(Foto:)

En nu aan de slag gaan!

(Column Helma Nepperus in de Voorschotense Krant van 25 september)

Er mag weer wat meer gebeuren ondanks dat het virus nog niet is verdwenen, maar dat maakt het leven wel aardiger. Ook de discussies in Voorschoten laaien daarmee weer wat op. En dat mag ook. Voor mij is van groot belang wanneer we eindelijk eens gaan bouwen. 

Het gaat dus gebeuren bij Arsenaal-Segaar, maar laat het nu ook echt beginnen. Dat geldt ook voor Starrenburg 3 en ik zou zeggen ook voor Beresteijn en Bijdorp. Want we komen huizen te kort en zeker betaalbare woningen voor jongeren. Het is niet alleen in Voorschoten een probleem, maar bijna in heel ons land. Het zetten van prioriteiten, wat nu is gebeurd, is een goede eerste stap, maar het bouwen moet echt gaan beginnen.

Restwarmte
En dan is er de duurzaamheid en de plannen daarbij voor regionale samenwerking. Samenwerken op terrein van energie en duurzaamheid met andere gemeenten is zeker verstandig, maar we moeten wel goed kijken naar wat we gaan doen. Als ik lees over meebetalen aan de leiding tussen Rotterdam en Leiden om restwarmte uit Rotterdam te vervoeren, word ik toch nog niet echt blij. Dat je restwarmte wil gebruiken, begrijp ik, maar wat is het voordeel er van voor Voorschoten? Dat heeft men mij nog niet kunnen uitleggen.

Files
En dan het verkeer. Richting Leiden en ook richting A4 is door de brug bij de Lammenschans die zo vaak open staat knap vervelend en tijdrovend. De brug valt onder de provincie, maar laten we als gemeente blijven duwen. En wellicht moeten we eens een of meer leden in de Provinciale Staten krijgen.

‘Met de auto richting Leidschendam-Voorburg en de snelwegen is ook geen pretje meer’

Richting Leidschendam-Voorburg en naar de oprit voor de snelwegen daar, is nu ook geen pretje meer door het nieuwe winkelcentrum daar. De files zijn daar nu vaak lang en dat begint soms als je nog maar net ons dorp uit bent.
Rotonde
Maar in Voorschoten zelf is het verkeer ook niet altijd leuk. Neem de rotonde bij het gemeentehuis. Toen de plannen voor aanleg destijds kwamen was dat niet goed voor mijn humeur en dat heb ik ook uitgedragen, maar een politieke meerderheid was voor en dat kan gebeuren. Helaas zijn er veel ongelukken gebeurd en blijkt nu ook uit onderzoek, dat de rotonde gevaarlijk is. De gemeente moet er echt snel mee aan de slag.

Ambachts- en Baljuwhuis
En dan is er het Ambachts- en Baljuwhuis. Ik ben niet tegen verkoop door de gemeente, al moet de ruimte voor een publieke functie blijven bestaan en dat zal de gemeente ook moeten controleren. Er zijn kennelijk vier plannen voor aankoop ingeleverd en het College heeft gekozen voor het plan en aanbod van Boris Bayer, waarbij horeca blijft of eigenlijk weer terug komt. De gemeenteraad zal in oktober moeten beslissen. Ik ben benieuwd.

Zelfstandig
Onze samenwerking met Wassenaar is nu formeel gestopt. In dat besluit kan ik me vinden, het zal, denk ik, goed voor Voorschoten kunnen uitpakken. Wel zal er dus tempo moeten komen in de versterking van onze eigen ambtelijke organisatie. Want dat is noodzaak om de inwoners vertrouwen te geven.  

En laat Voorschoten zelfstandig blijven, al kun je op bepaalde terreinen zeker met andere gemeenten samenwerken. 

Ik ben blij dat onze nieuwe burgemeester enthousiast is begonnen. Politiek is het wachten ook op de begroting en dat zal ook vast weer gespreksstof geven. Laat Den Haag blijvend over de brug komen met geld voor al de taken zoals de WMO en de jeugdzorg die door gemeenten worden uitgevoerd.

Helma Neppérus
Oud-Kamerlid en
oud-raadslid voor de VVD


Meer berichten