<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>De MFA zoals deze na de verbouwing van de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan ingebruik genomen zal gaan worden</p>

De MFA zoals deze na de verbouwing van de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan ingebruik genomen zal gaan worden

(Foto: )

Besluit MFA uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen

Donderdagavond, nog net 11 november, viel nog niet het doek voor het plan voor een Multifunctionele Accommodatie op de locatie Kruispuntkerk. Het burgerinitiatief dat, volgens de voorstanders van het plan, zal bijdragen aan een bruisend centrum van Voorschoten.

Het voorstel van het college om de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan om te bouwen tot een multifunctioneel centrum waar de bibliotheek en het filmtheater samen een plek zouden krijgen en waar tevens ruimte zou zijn voor andere cultuuruitingen werd niet aangenomen maar over de gemeenteraad verkiezingen van maart 2022 heen getild.

De raad werd gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van het college om 4,5 miljoen uit te trekken voor de verbouwing van de bibliotheek en met een jaarlijks bedrag van 293.000 aan de exploitatie kosten 

D66, GroenLinks en de SP verdedigden het voorstel van het college met verve, ‘er moet nu doorgepakt worden, de discussie over een MFA, startte 15 jaar geleden al met een discussie over het cultuurhuis van Voorschoten, maar na 15 jaar zijn we nog geen stap verder.

VVD, CDA, PvdA, Voorschoten Lokaal Sterk en ONS Voorschoten erkenden wel dat het proces veel te lang heeft geduurd maar wilden toch niet zonder meer het burgerinitiatief, een MFA in het de Kruispuntkerk naast zich neerleggen. De exploitatiekosten voor een MFA in de bieb worden met de 293.000 euro hoger dan de 133.000 euro die eerder door de raad als maximum was gesteld. De partijen zijn van mening dat er gekeken moet worden of er meer mogelijk is, met als doel ‘een optimum van kosten en prioriteiten’. Zo zou ook de toekomst van bijvoorbeeld het gemeentehuis meegenomen moeten worden in de besluitvorming. VVD, CDA, PvdA, Voorschoten Lokaal Sterk en ONS Voorschoten dienden een gezamenlijk een amendement in, zij stelden voor de besluitvorming over de MFA aan de Wijngaardenlaan aan te houden en het college te vragen een overzicht op te stellen van alle te verwachten investeringsbesluiten op de middellange termijn en een overzicht te geven van de indicatie van de kosten, alsmede de gevolgen voor de schuldpositie en de resterende investeringsruimte.

De opstelling van de VVD om niet mee te gaan in het voorstel van het college heeft tot grote irritatie bij hun coalitiepartners D66 en GroenLinks geleid. Albert Deuzeman, fractievoorzitter GroenLinks reageert ‘het vertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. Wat is een handtekening van een coalitieakkoord, ook in de toekomst nog waard?’, vroeg hij zich af. En D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa over de opstelling van de VVD: ‘Het vertrouwen in VVD als partij is tot een historisch dieptepunt gedaald’. Voor Erik Maassen, fractievoorzitter van de SP was de opstelling van de VVD aanleiding om wethouder Cramwinckel te vragen of hij consequenties trekt uit het feit dat coalitiepartij VVD, als mede-indiener van het amendement, niet met het college voorstel heeft ingestemd. Wethouder Cramwinckel zei echter geen conclusies aan de opstelling van de VVD te verbinden en met het aangepaste amendement te kunnen leven.

Aan zet is nu de kiezer, want pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, kan de draad weer worden opgepakt.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten