De Dobbewijk is een combinatie van wonen en industrie.
De Dobbewijk is een combinatie van wonen en industrie. Foto: Ondernemersvereniging Voorschoten

Buurtvereniging Dobbewijk: VVD overvalt bewoners met plannen meer bedrijven

Algemeen Regio nieuws

(Persbericht) 

De Buurtvereniging Recht door Recht in de Dobbewijk heeft met verbazing kennisgenomen van het plan van de VVD Voorschoten om aan de westkant van de Dobbewijk ten koste van het landelijk gebied rond de wijk “een extra strook ruimte voor bedrijvigheid” toe te voegen. Dat landelijk gebied in de Papenwegse polder behoort tot het grootste beschermde stads- en dorpsgezicht van Nederland en is door de gemeente Voorschoten zelf bestemd als agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden. 

De Papenwegse polder behoort tot de grote open ruimte tussen Den Haag, Wassenaar, Voorschoten en Leiden die van belang is voor de hele regio.In haar persbericht noemt de VVD de Dobbewijk een “bedrijventerrein”. De partij vindt de ongeveer honderd gezinnen die in de Dobbewijk wonen dus kennelijk niet van belang. Met de buurtvereniging is de VVD althans nooit komen praten. Voor de zoveelste keer is het ‘bij u, over u en zonder u’! 

Dat ook de Dobbewijkers hun buitengebied op prijs stellen en nu al meer dan genoeg verkeers- en parkeerproblemen in hun wijk ondervinden, doet voor de VVD kennelijk ook niet terzake.Het persbericht van de VVD staat volgens de Buurtvereniging Recht door Recht vol met vreemde argumenten. Zo zou de extra strook bedrijvigheid bij de Dobbewijk zelfs van belang zijn, “ook om in de toekomst een sterk zelfstandig dorp te behouden”. Als die extra strook bedrijvigheid er niet bij komt, zouden Voorschotense ondernemers volgens de VVD bovendien “door een gebrek aan ruimte (…) buiten de gemeentegrenzen worden gejaagd”. 

Je moet wel héél weinig vertrouwen in je eigen proefballon hebben om zulke overdreven argumenten te gebruiken, vindt het bestuur van Recht door Recht. Het door de VVD veronderstelde “gebrek aan ruimte” is ook in tegenspraak met de op 1 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgestelde regionale bedrijventerreinenstrategie, waarin vraag en aanbod in evenwicht waren.

De VVD wil volgens de buurtvereniging nóg meer bedrijvigheid kwijt in de Dobbewijk dan er nu al is, zoals bijvoorbeeld de gemeentewerf. Maar “niet de vuilstort”, staat uitdrukkelijk in het VVD-persbericht. De VVD is het verzet van de Dobbewijkbewoners én de Dobbewijkbedrijven tegen de vestiging van afvalverwerkingsbedrijf AVALEX in de Dobbewijk een paar jaar geleden kennelijk niet vergeten. En terecht!

Woningbouw op het oude Mexx-terrein in de Dobbewijk sluit de VVD uit, vanwege “de regionale afspraken die eerder gemaakt zijn”. Dat suggereert volgens de buurtvereniging, dat er over uitbreiding van het bedrijventerrein bij de Dobbewijk eerder wel regionale afspraken zijn gemaakt. Maar ook dat is niet het geval, aldus de buurtvereniging.

De buurtvereniging ziet de komende ontwikkelingen rond de Dobbewijk met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Eerste expositie van De Vertelfotograaf 17 uur geleden
Afbeelding
Nationale Voorleesdagen op de Peuterspeelzalen 18 uur geleden
Afbeelding
Roep om duidelijkheid 19 uur geleden 3
Afbeelding
Leiderdorper opgepakt voor overval Veurseweg 19 uur geleden
Afbeelding
Petitie skeelerbaan gemist? Teken alsnog! 27 jan, 18:51