Afbeelding

Buurtvereniging Dobbewijk vreest voor het ontstaan van een windpark vlakbij hun woningen

Algemeen

PERSBERICHT Buurtvereniging Recht door Recht Dobbewijk 

Onder de bewoners van de Dobbewijk in Voorschoten is grote onrust ontstaan over de plannen van het bedrijf MareVisie aan de Industrieweg om pal achter hun woningen een 14 meter hoge windturbine te plaatsen met een diameter van 3,5 meter. Het bedrijf heeft daarvoor vergunning gevraagd aan de gemeente.

De Dobbewijk telt twee woonstraten, de Papelaan-West en de Donklaan, die in een T-vorm haaks op elkaar staan. Daar wonen zo’n honderd gezinnen. Direct daaromheen is een ‘schil’ van bedrijven. Tussen de bedrijven en de bewoners en hun beider verenigingen bestaat al jaren een goede verstandhouding. Daarom waren de Dobbewijkbewoners ook zo geschrokken, dat MareVisie de vergunning voor de windturbine had aangevraagd zonder enig overleg met hen. En dat terwijl het bedrijf wist dat de bewoners en de buurtvereniging daarvan veel overlast verwachten.

Nog geschokter zijn de bewoners, dat MareVisie in de vergunningaanvraag suggereert dat de turbine in de woningen niet te zien en te horen zou zijn, terwijl dat juist wel het geval blijkt. De bewoners vrezen ook voor precedentwerking als de vergunning verleend zou worden, want een vergunning die aan één bedrijf verleend is kan aan andere bedrijven in dezelfde omstandigheden niet meer geweigerd worden. De bewoners verwachten dan nóg meer windturbines achter hun woningen. In de vergunningaanvraag is namelijk ook al sprake van drie andere (nog hogere) turbines. Twee daarvan zijn 16 meter hoog en zouden nóg dichter bij hun woningen komen te staan. De bewoners vrezen dan ook voor hun nachtrust, gezondheid en veiligheid.

Het NIMBY-verwijt (NIMBY: Not In My BackYard) dat de bewoners een algemeen wenselijk geachte ontwikkeling (windenergie) alleen maar niet ‘in hun achtertuin’ willen hebben, werpt de buurtvereniging ver van zich af. Al vanaf 2019 was het de bedoeling van de gemeente, dat de ‘verduurzaming’ van de Dobbewijk in goed overleg tussen bewoners, bedrijven en gemeente tot stand zou komen. Veel bewoners en bedrijven zijn daar nu ook al mee bezig. Maar op deze manier komt daar volgens de bewoners helemaal niets van terecht. Nu zou het initiatief van één bedrijf er volgens de buurtvereniging toe kunnen leiden, dat er een ontwikkeling op gang komt die alleen maar voordeel voor de bedrijven oplevert en alleen maar nadeel voor de bewoners van de Dobbewijk en ook van het Voorsche park. Aan de verduurzaming van de wijk zal volgens de bewoners in goed overleg met alle betrokkenen verder gewerkt moeten worden.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Eerste expositie van De Vertelfotograaf 19 uur geleden
Afbeelding
Nationale Voorleesdagen op de Peuterspeelzalen 19 uur geleden
Afbeelding
Roep om duidelijkheid 21 uur geleden 3
Afbeelding
Leiderdorper opgepakt voor overval Veurseweg 21 uur geleden
Afbeelding
Petitie skeelerbaan gemist? Teken alsnog! 27 jan, 18:51