Afbeelding

Externe inhuur

Column Regio nieuws

De vraag naar medewerkers is op dit moment groot. Niet voor niets stelt het CBS dat er sprake is van de grootste arbeidsmarktkrapte in de afgelopen 50 jaar. Het zal niemand verbazen dat daarmee de externe inhuur bij overheden ook behoorlijk is toegenomen. 

De stijging aan externe inhuur komt niet alleen door een krappe arbeidsmarkt. Het wordt ook veroorzaakt door bewust Rijksbeleid. Onzekere financiering naar gemeenten heeft geleid tot ad hoc personeelsbeleid. Een kleine gemeente als Voorschoten heeft daar ontzettend veel last van. 

Bij de laatste begrotingsbehandeling bleek dat het externe inhuur in Voorschoten- als percentage van de totale ambtenarensalarissen- tot bijna 40% is gegroeid. Een gigantisch percentage. Terwijl in de jaren negentig het percentage externe inhuur bij de verschillende overheden bijna verwaarloosbaar was. De norm was toen een vaste financiering, wat ook tot vaste banen leidde. En tot overheden die veel noodzakelijke kennis zelf in huis hadden.

De econome Mariana Mazzucato heeft in haar boek ‘De Consultancy Industrie’ gewezen op de gevaren van de doorgeslagen ‘inhuur- cultuur’ van organisaties. Ze is bijzonder kritisch op de toegevoegde waarde van consultants. Mazzucato stelt dat consultants minder weten dan ze beweren, meer kosten dan ze opleveren  en op de lange termijn verhinderen dat organisaties hun eigen kennis en capaciteiten opbouwen. Ze spreekt haar zorg uit dat inhuurkrachten het lerende vermogen van organisaties schaden. Teveel inhuur maakt organisaties juist zwakker, is haar opvatting.

De inzichten van Mazzucato stelt menig raadslid voor een lastig dilemma. Aan de ene kant wil je een krachtige, lerende ambtelijke organisatie hebben. Aan de andere kant wil je op korte termijn zaken realiseren en biedt externe inhuur een snelle uitweg naar (tijdelijk) resultaat. Het is een spagaat waar ik nog niet uitgekomen ben.

Arnold Posthuma
Politicoloog en Raadslid PvdA
@:APosthuma@voorschoten.nl

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1