<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
V.l.n.r Hans Decker, Ruud Zandvliet, Henk Overbosch, Ad de Graaf en Maikel Blöte in park Rosenburgh.Foto: Jan Spendel
V.l.n.r Hans Decker, Ruud Zandvliet, Henk Overbosch, Ad de Graaf en Maikel Blöte in park Rosenburgh.Foto: Jan Spendel
Politiek

PvdA: Waterkwaliteit na 10 jaar nog steeds slecht

  Politiek

          

Het waterschap en de gemeente doen volgens de Vereniging Voorschotense Visserijbelangen (VVB) al jarenlang te weinig aan de kwaliteit van water. Het is zo slecht geworden in Voorschoten dat de vereniging gestopt is met het uitzetten van vis. De vissterfte is groot. Oorzaken zijn geen of weinig doorstroming, ondiep water met veel bagger, riooloverstorten, visonvriendelijk baggeren en maaien. 

De PvdA-Voorschoten was zaterdag 10 maart 2018 op bezoek bij Ruud Zandvliet (voorzitter, secretaris), Maikel Blöte (penningmeester) en Hans Decker van de Vereniging Voorschotense Visserijbelangen (VVB). De hengelsportvereniging Voorschoten telt ongeveer 600 leden, waarvan 100 jongeren, 150 senioren en 20 vrouwen, en behoort daarmee tot de grotere verenigingen in ons dorp. De vereniging heeft het visrecht binnen Voorschoten.

De sportvissers namen Ad de Graaf (lijsttrekker PvdA), Henk Overbosch( raadslid PvdA) en Jan Spendel (bestuur PvdA) mee in een rondje knelpunten viswater in Voorschoten.

Het park Rosenburgh met de halfronde vijver behoort tot de thuisbasis van de hengelsportvissers. Er zijn 22 visplekken die de vissers zelf schoonhouden. In het begin haalden ze 240 ltr. zwerfvuil op. Vorig jaar was het aanzienlijk minder met 30 ltr. De geplaatste prullenbakken van de gemeente helpen zeker daaraan mee.

De gemeente onderhoudt het groen in het park, maait, snoeit, legt houtwallen aan, kapt en beplant. Dat gaat goed. Al willen de vissers wel dat een oude omgevallen eik die over het water hangt snel wordt verwijderd. Het gaat minder goed met het beheer van het water. Er is op enkele plaatsen wel gebaggerd en doorstroming gemaakt. Dat werk prima in de winter. In de zomer is er te weinig water beschikbaar en stagneert de doorstroming.
De kwaliteit van het viswater in Rosenburgh lijdt ook door bemesting van het aangrenzende weiland.

90% van het Voorschotense water staat stil. Dat hoeft niet zo te zijn want al het water in Voorschoten is met elkaar verbonden.

Het water in Voorschoten wordt gescheiden door gemalen van het boezemwater. Hierdoor is er geen vismigratie mogelijk met overige buitenwateren. Anders gezegd, de vis blijft gevangen binnen gemeentelijke wateren. Doormiddel van stuwen (overstroompunten) is het wel mogelijk om in de winter redelijk schoon water in te laten. In de zomer verdampt veel water en stagneert de doorstroming.

Verbetering van het water kan ook door riooloverstorten te voorzien van bassins of over te gaan tot gescheiden riolen, een buis voor regenwater en een buis voor huisafvalwater. Wat ook helpt is het afkoppelen van regenwater door huishoudens. Laat het in je tuin lopen of vang het op in eigen regentonnen. 

Diepere wateren zijn minder gevoelig voor opwarming tijdens extreme zomerse hittedagen. Warm water bevat minder zuurstof. Diepere wateren zorgen bovendien voor stromingen waardoor er meer zuurstof in het water komt. Het voorkomt ook kroosvorming en daardoor vissterfte door zuurstofgebrek. Regelmatig onderhoud is nodig om waterplanten in toom te houden. Te veel is ook niet goed voor de visstand. Doorstroming kan ook bevorderd worden door vers water van elders in te laten en dood of stilstaand stinkende water weg te spoelen, zoals bij Bestevaer in Noord-Hofland. Ook fonteinen zorgen voor meer zuurstof in het viswater. De vissers denken aan fonteinen in het viswater bij Rosenburgh en de Krimvijver in Krimwijk II.

Het belang van de vissers voor voldoende vis past goed in het algemeen belang voor gezond water. Het is een complexe materie dat op het bordje komt van de waterbeheerders. Het zal ook het nodige kosten. Maar laten waterbeheerders beginnen met maatregelen om doorstroming te bevorderen. Dat is goed voor mens en dier.

De Krimvijver is ook een plek waar veel mis mee is. De vijver is te ondiep, daardoor groeien er te veel waterplanten. De combinatie zorgt voor zuurstoftekort voor de vissen, zeker bij hete zomerdagen. De visvereniging heeft in 2012 vis uitgezet. Het werd geen succes. Dat kwam ook doordat iemand zieke koikarpers met de besmettelijke koi herpes virus in de Krimvijver gooide. Het virus doodde ook de gewone karpers in de vijver.

Ruud Zandvliet had zijn monsterkoffer meegenomen waarmee hij regelmatig de kwaliteit (zuurstof en zuurgraad) van water meet in de Voorschotense wateren en dat terugkoppelt aan gemeente en waterschap Rijnland. Dat doet hij al jaren, helaas zonder merkbaar resultaat. Meten is weten. Maar het is daarna ook doen. De waterbeheerders laten het dan dikwijls afweten. Ruud neemt een monster van het water in de Krimvijver. De uitslag is gunstig. Het water bevat zaterdag 10 maart 2018 veel zuurstof. In de zomermaanden is dat vaak niet zo.

De PvdA Voorschoten gaat zich inzetten voor gezond water voor mens en dier. Het is te gek voor woorden dat ons dorp een grote visvereniging heeft zonder kwalitatief viswater. Het kan anders. Vroeger kon je overal vissen in Voorschoten. Dat moet weer kunnen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten