<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Albert Deuzeman en Joop Bos van GroenLinks. Foto: GL
Albert Deuzeman en Joop Bos van GroenLinks. Foto: GL
Politiek

Deuzeman en Bos, nummers 2 en 3 van GroenLinks

  Politiek

Beiden staan hoog op de kandidatenlijst en voor beiden is het spannend of ze in de gemeenteraad gekozen gaan worden, gezien de traditionele voorkeursstemmen voor de eerste vrouw bij GroenLinks. Nog los van of GroenLinks drie of vier zetels gaat binnenhalen. De gretigheid is er wel bij beiden. Ze zijn heel duidelijk dat de afgelopen twee jaar  een  leerschool zijn geweest voor het echte raadslidmaatschap. Veel lezen, al die afkortingen leren, commissielid zijn, het woord voeren en mee vergaderen, ze hebben het allemaal gedaan. En hoe regel je de zaken in de fractie, zo dat iedereen aan bod komt, zijn kwaliteiten kan gebruiken en er ook één politieke lijn uitgezet kan worden: lastig maar interessant.

Is het nog steeds zo dat er heel veel informatie nodig is voor een afgewogen standpunt? Joop: Ja, zeer zeker, bijvoorbeeld over de riool vernieuwing die nu speelt. Er is heel veel te lezen van zaken die al eerder vastgelegd zijn, het is goed om die ook te kennen. Albert: het is wel lastig, ook in dit voorbeeld. Als Raad ben je er vooral om kaders te stellen en te controleren. Je moet je niet met alle details van de uitvoering willen bemoeien, maar eigenlijk wil je wel alles weten.

Verwachten de kiezers niet wat anders, namelijk dat je hun specifieke belangen vertegenwoordigt en behartigt? Albert: Je moet uiteraard altijd oog hebben voor specifieke belangen van doelgroepen als kwetsbare ouderen, of mensen die onder de armoedegrens leven. Maar daarnaast gaat het erom te zoeken naar de beste oplossingen voor het dorp en al haar inwoners. Er wordt niet altijd genoeg afstand genomen om voor de lange termijn verstandige beslissingen te nemen. Een voorbeeld? Het kunstgrasveld van Voorschoten '97. Het was de bedoeling dat er een helder verhaal zou komen over hoe de gemeente het beperkte geld voor sportvoorzieningen zou inzetten. Dat verhaal is er uiteindelijk nooit gekomen, want plotseling besloot de gemeenteraad om iets leuks te doen voor de voetbalvereniging en daarmee was het geld meteen op. Nu zijn de kosten van het veld onderdeel van het financieel gat in de meerjarenbegroting. Natuurlijk zijn mensen blij met het kunstgrasveld, maar met een inventarisatie van alle wensen van de sportverenigingen en onderzoek naar de financiële onderbouwing was er wellicht een andere keuze gemaakt.  Helaas kon je als oppositie uiteindelijk weinig doen, omdat de coalitie niet voor de argumenten ging maar "wij hebben de meerderheid, dus wij bepalen". 

Twee jaar geleden was voor Joop een wens: Meters maken met betrekking tot duurzaamheid. We kijken naar de kleine stapjes die gezet zijn: bij de nieuwbouwwijken is het uitgangspunt geworden: geen gasnet meer aanleggen en energieneutraal. Samen met het CDA is een motie ingediend en aangenomen om wijkambassadeurs aan te stellen voor het ondersteunen van het verduurzamen van woningen en met de VVD is een netwerkbijeenkomst georganiseerd over Natuur en Milieu educatie. Joop: " GroenLinks heeft de tijd mee,  bij andere partijen ontstaan er ook meer ideeën over duurzaamheid, het kan uiteraard veel sneller en veel beter.

Het gaat nu ook goed met GroenLinks. Joop meteen: Er is een open en prettige sfeer, neem maar als voorbeeld de afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst in Het Wedde, de opkomst was groot en er waren een flink aantal nieuwe gezichten, zowel leden als niet-leden. Albert voegt toe: Dat is ook een gevolg van de landelijke inzet. Wij zijn niet alleen een politieke partij, maar ook een beweging,: anderen er bij betrekken, lid of niet. In de campagne merken we ook dat meer leden, waaronder veel jongeren, zich in willen zetten en actief betrokken zijn.

Tot slot: wat willen jullie in de komende vier jaar doen en of bereiken?
Met verve steken ze gezamenlijk van wal: vooral een betrouwbaar en transparant bestuur, met een kloppend huishoudboekje! En ook veel meer visie ontwikkelen: geen ad hoc beslissingen meer en voor alles wat regionaal gezamenlijk uitgevoerd moet worden één duidelijke keuze maken. Voor ons is dat dan de Leidse regio. Daarnaast op tal van gebieden actief beleid voeren: sociale woningbouw, goede voorzieningen voor ouderen, armoedebestrijding, werkgelegenheid en andere keuzes rond energie, transport en openbaar vervoer.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten