<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Geen geluidsscherm in de Meeslouwersplas. Foto: Vrienden van Vlietland.
Geen geluidsscherm in de Meeslouwersplas. Foto: Vrienden van Vlietland.
Politiek

Geen geluidsscherm in Meeslouwersplas

  Politiek

De provincie Zuid-Holland en BAM hebben overeenstemming bereikt over een bijgestelde uitvoering van de herinrichting van de Meeslouwerplas. Het in de eerdere plannen beoogde geluidsscherm van 3 meter hoog maakt geen deel meer uit van de bijgestelde uitvoering door BAM. De daarvoor benodigde financiële middelen ontbreken als gevolg van het wegvallen van verwerkingsopbrengsten van grond en bagger, aldus de provincie in een persbericht.

In 2009 hebben BAM en de provincie een overeenkomst gesloten over de herinrichting van de Meeslouwerplas. Hierbij was het uitgangspunt dat met de opbrengsten van het storten van grond en bagger de herinrichting kon worden gefinancierd. Sinds de aanvang van het werk in 2011 is het aanbod van grond en bagger (en daarmee de verwerkingsopbrengsten) achtergebleven bij de prognose. De uitvoering van het werk is daardoor in 2014 stil komen te vallen.

Een andere reden is het rapport van Witteveen + Bos  dat aangeeft dat geluidsschermen op deze locatie vanuit landschappelijk oogpunt onwenselijk zijn. In plaats van het geluidsscherm wordt in het kader van de asverlegging van de A4 een landschappelijk inpasbare geluid- en zichtwerende voorziening getroffen in de vorm van een lage geluidswal tussen Vinkesloot en Jan Bakkersloot.

De provincie en BAM zijn vervolgens in gesprek gegaan over oplossingen om de belangrijkste doelen van de herinrichting alsnog te realiseren. Daarbij heeft voor de provincie het zo snel mogelijk realiseren van veilige oevers steeds voorop gestaan. Als gevolg van zandwinning in de jaren '70 zijn de onderwatertaluds plaatselijk te steil en bestaat het gevaar van oeverval, waarbij delen van de oever de plas inglijden. Stabilisering van deze oevers is een belangrijke prioriteit voor de provincie en BAM. Tegelijkertijd is ook de ambitie overeind gebleven om de recreatieve en ecologische kwaliteit van Vlietland te verbeteren. Dit gebeurt door kwaliteit verhogende maatregelen zoals de aanleg van een krekenplan en van natuurvriendelijke oevers.

De werkzaamheden zijn gestart in februari 2018 en duren tot eind 2019. Lees het volledige persbericht hier.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten