<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Mark van Oostrum.
Mark van Oostrum. (Foto: JOHN BRUSSEL)
Politiek

CDA: Voorkom uitputting gelden Sociaal Domein

  Politiek

In de commissie Mens en Samenleving is onder andere de bestrijding van armoede in Voorschoten en de inzet van de zogenaamde Klijnsma-gelden besproken. CDA raadslid Mark van Oostrum:  "In de vorige bestuursperiode is besloten de Klijnsma-middelen niet in te zetten voor armoedebestrijding. De overtuiging van de toenmalige coalitie was dat er voldoende geld was om armoede in Voorschoten te bestrijden. Voorschoten is inmiddels in financieel zin in rustiger vaarwater terecht gekomen. Het CDA heeft daarom aangegeven het voorstel van het college om eenmalig meer geld beschikbaar te stellen voor armoedebestrijding als sympathiek te ervaren, maar moeite te hebben met het eenmalige  karakter ervan. In twee jaar tijd heeft het college negen (!) maal geld uit de reserve sociaal domein gehaald. Die reserve is nu bijna leeg, dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.  Het CDA wil daarom structureel armoedebeleid zodat de inwoners van Voorschoten over een langere termijn zekerheid hebben over het armoedebeleid van de gemeente Voorschoten." Over het collegevoorstel wordt op 13 december in de raad gestemd. 

Minder uitvoeringskosten, meer zorg.
Daarnaast heeft De CDA-fractie  het college gevraagd aandacht te besteden aan de vele regelingen in het sociaal domein.  Mark van Oostrum: "Het CDA is opgevallen dat er heel veel verschillende regelingen zijn. De kosten van de uitvoering nemen daardoor nu teveel toe. De uitvoeringskosten van de afdeling Werk en Inkomen zijn wederom gestegen, ditmaal met € 78.000,- per jaar. De uitvoeringskosten van de afdeling Werk en Inkomen bedragen op jaarbasis inmiddels ruim 1.2 miljoen euro. Het CDA Voorschoten wil daarom minder regelingen, zodat de uitvoeringskosten dalen. Hierdoor zullen de inwoners de regelingen naar verwachting ook beter begrijpen en er meer gebruik van maken."  Naar aanleiding van het verzoek van de CDA-fractie heeft wethouder Mol aangegeven te kijken of het mogelijk is het aantal regelingen bij te stellen. 

Minder kostenoverschrijding, betere jeugdhulp
Daarnaast is in de commissie Mens en Samenleving gesproken over de overschrijding van de kosten op jeugdhulp in 2018. Het CDA is heel erg geschrokken van de enorme overschrijding op de kosten van Jeugdzorg in 2018. De overschrijding bedraagt maar liefst € 800.000,- en het einde van de overschrijding is nog niet inzicht. Naar verwachting nemen de kosten verder toe. Helga Dulfer: "Het college van Burgemeester en wethouders heeft een aantal maatregelen voorgesteld die op zichzelf een gunstig effect zouden kunnen hebben op de beheersing van de kosten op de jeugdhulp. Wij hebben in de commissie aangegeven dit echter onvoldoende te vinden. De financiële positie van de gemeente is nog kwetsbaar. De kostenontwikkeling in het sociaal domein is zodanig fors dat dit financiële gezondheid van de gehele gemeentelijke begroting onder druk kan zetten. Het is daarom van groot belang dat de door het college aangedragen maatregelen direct daadkrachtig en integraal worden geïmplementeerd. Met het oog hierop heeft de CDA-fractie de wethouder in de commissie opgeroepen een taskforce op te richten, of een actieplan op te stellen dat leidt tot een integrale, daadkrachtige aanpak van de kostenoverschrijding op de jeugdzorg, zoals dat ook heeft plaatsgevonden bij de bestrijding van werkloosheid. Ook toen is een actieplan opgesteld, dat heeft geleid tot beheersing van de kosten van uitkeringen." Naar aanleiding van de oproep van het CDA Voorschoten heeft de wethouder toegezegd de handschoen graag te willen oppakken. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten