<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
PvdA fractievoorzitter Ad de Graaf
PvdA fractievoorzitter Ad de Graaf (Foto: JOHN BRUSSEL)
Politiek

Nieuw artikel

  Politiek

PvdA blij met extra geld voor minima


Op 13 december besluit de gemeenteraad over het nieuwe minimabeleid in Voorschoten. Het gaat daarbij om een financiële ondersteuning van  inwoners met een laag inkomen en die de grootste problemen hebben om rond te kunnen komen met hun maandelijkse inkomen. in vergelijking met 2018 wordt hiervoor jaarlijks 77.000 euro extra uitgetrokken. De PvdA is hier blij mee.

Van de Voorschotense huishoudens leeft 3% van een bijstandsuitkering. Landelijk is dat 5.6%.  In 2016 leefden er 226 kinderen in een minimahuishouden. In Voorschoten bestaan regelingen voor de bijzondere bijstand, er is een individuele inkomenstoeslag en er is een tegemoetkoming voor school-, sport- en cultuurkosten (voortgezet onderwijs). De afgelopen maanden is onderzocht welke groepen met een minimuminkomen het meeste moeite hebben om maandelijks rond te komen.

Op grond van dit onderzoek blijkt dat huishoudens met oudere schoolgaande kinderen de grootste tekorten hebben. Daarom heeft het college van B en W een andere verdeling van het beschikbare geld over de verschillende groepen voorgesteld. Zo wordt het bedrag voor ouders met oudere schoolgaande kinderen verhoogd. Sommige andere groepen gaan er iets op achteruit.

Tegelijkertijd wordt het totale budget voor het minimabeleid jaarlijks met 77.000 verhoogd. Dit wordt betaald uit de zogenaamde Klijnsmamiddelen. Hiermee worden deze gelden aangewend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten