<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

Praten aan de dilemmatafels over gemeentelijke financiën

  Politiek

Het college heeft de regels rondom de plannen, begroting en jaarrekening flink omgegooid. Mochten inwoners en raad voorheen pas bij de begroting hun mening geven, nu is dat al bij het bespreking van de plannen voor 2020, de kadernota. Op dinsdag 9 juli waren inwoners uitgenodigd mee te praten en adviezen te geven aan de raad die er donderdag 11 juli over praat. Daarnaast mochten ze zelf keuzes maken, wat kan er wel en wat niet? Dat viel nog niet mee, er waren heel wat dilemma's onder de inwoners want plannen zijn leuk maar het moet wel betaalbaar zijn. 

Zo'n 40 inwoners waren op de avond in het Ambachts- en Baljuwhuis. Na de inleiding van wethouder Marcel Cramwinckel over de financiële situatie van Voorschoten, werd er in drie groepen, aan de zogenaamde dilemmatafels, verder gepraat. Onder leiding van wethouder Mol ging het over de zorg, wethouder Lamers praatte over duurzaamheid en wethouder Cramwinckel over de financiën. 

Dilemma's
Voorschoten heeft een langjarig sluitende begroting maar komt nog wel jaarlijks 3 ton tekort. Waar moet dat geld vandaan komen? De meningen waren verdeeld. Met name over het zwembad. 'Gewoon dicht gooien', zei een inwoner. 'Het is oud, onderhoud te duur, dan moet je keiharde keuzes maken.' Anderen waren het daar niet mee eens. 'De gemeente heeft het er bij laten zitten, niet de regie genomen. Hoe raar is het dat er ineens een potje met geld is voor het zwembad, ik ben het spoor bijster en ben het vertrouwen in de lokale overheid kwijt.' De aanwezigen kwamen er niet uit maar het zwembad blijft voorlopig open, weet wethouder Cramwinckel. 

Regie nemen
Dat de gemeente meer de regie moet nemen, daar waren de aanwezigen het wel over eens. 'Het gebeurt al', weet een van de aanwezigen. 'Er is absoluut een verandering gaande. De gemeente wordt zakelijker en neemt ook adviezen aan voor wat betreft lokale ondernemers. Je moet niet alleen kijken naar wat het kost maar ook wat het oplevert.' Maar tot hoever reikt die regie? Ook hier waren de meningen verdeeld. De een wilde tot het allerlaatste moment inspraak hebben en de ander gaf aan na een inspraakronde het verder uit handen te willen geven.

En de gemeente moet ook meer aan risico-management doen. Een van de aanwezigen heeft daar ervaring mee en ging met de wethouder in gesprek. Het werd iets te technisch en beide mannen hebben een afspraak gemaakt om het gesprek later voort te zetten. 

Ambtenaren
Maar er zijn ook uitgaven waar de gemeente de regie simpelweg niet kán nemen. Zoals bijvoorbeeld de lonen van ambtenaren. Waar er eerst met nog geen 5% loonsverhoging rekening gehouden, is dat nu 6,25%. 'Dat geld krijgen we niet van de overheid en moeten we zelf betalen', legt Cramwinckel uit. 'Dan maar wat minder ambtenaren', was het advies van een inwoner. Maar de gemeente heeft al een enorm tekort, er zijn tientallen vacatures op het gemeentehuis en het werk moet wel gedaan worden. Het rijk betaalt ook niet voor de stijgende kosten bij de samenwerkingsverbanden als de GGD, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. 'Toch zijn die belangrijk want uiteindelijk is het goedkoper werken', aldus Cramwinckel.  

Adviezen
Naast de praktische adviezen rondom de begroting werd er ook op particuliere initiatieven gewezen. Met name in de zorg zijn er genoeg. Aan tafel bij wethouder Mol werd vooral gesproken over eenzaamheid bij ouderen. Daarin kunnen diverse particuliere ondernemingen een bijdrage leveren want 'hoe vind je ouderen die hulp nodig hebben.' Wat betreft de jeugdzorg heeft de gemeente veel vertrouwen in de praktijkondersteuner die onlangs aan het werk is gegaan. 'Als je er maar vroeg genoeg bij bent, kun je veel ellende en kosten voorkomen', aldus de wethouder. 

'Duurzaamheid is ook een sociaal probleem', weet wethouder Lamers. Aan haar tafel werd vooral gewezen op co-financiering van duurzaamheidsprojecten. In Voorschoten is ZON op Voorschoten een mooi voorbeeld. 'Maar het gaat er vooral om dat we het samen doen.'

De avond was er een die naar meer smaakte. Daarover waren alle partijen het eens. 'Ik heb er alle vertrouwen in', zei een inwoner en dat was sowieso al winst want eerder gaf hij aan datzelfde vertrouwen al jaren kwijt te zijn.  

De gemeenteraad praat 11 juli over de kadernota. De vergadering begint om 17.30 uur met de algemene beschouwingen. Normaal werden deze bij de begrotingsvergadering uitgesproken maar ook die zijn naar voren gehaald met als reden dat er dan in de begroting zelf nog eventueel kan worden gewijzigd. De vergadering is live te volgen via www.voorschoten.nl bestuur, gemeenteraad, vergaderingen. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten