<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:
Politiek

Voorschoten steunt protest Zoetermeer tegen bezuinigingen rijk

  Politiek

De Voorschotense raad sloot zich donderdagavond unaniem aan bij het protest van de Zoetermeerse raad tegen de te lage budgetten van de gemeenten. De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren te weinig geld ter beschikking stelt voor alle taken die de gemeenten er bij hebben gekregen. Een ongekende oproep die veel bijval in het land krijgt en nu dus ook uit Voorschoten. 

Het gaat met name om de zorgtaken die sinds 2015 naar de gemeenten zijn overgeheveld (onder andere wmo en jeugdzorg). De bijbehorende budgetten en de eigen bijdragen van inwoners dekken deze kosten niet. In Voorschoten worden al jaren vele tonnen extra in onder andere de jeugdzorg gepompt. Daarvoor worden de reserves ingezet. Verder zijn er plannen om de bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds vooral voor kleinere gemeenten te verminderen. Financieel wethouder Cramwinckel vermoedt dat het voor Voorschoten om zo’n 8 ton zal gaan. En daar komt dan ook nog de coronacrisis bij. Voor 2023 verwacht de wethouder een flink tekort op de begroting.  

En het dorp staat daarin niet alleen, vrijwel alle gemeenten kunnen de financiën niet rond krijgen. ‘De koek is op, het water staat ons aan de lippen’, verwoordde wethouder Cramwinckel het donderdagavond. Ook het college staat achter de aangenomen motie van de raad. ‘Dit is een krachtig signaal naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG om zich harder op te stellen.’ 

Het college van Zoetermeer vraagt in een brief namens diverse gemeenten waaronder Voorschoten, aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voorbereidingen te treffen om alle lopende gesprekken tussen het Rijk en de VNG te staken, als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoet komt. Ook vragen de gemeenten de VNG het scenario voor te bereiden waarin een deel van de nieuwe taken in het sociaal domein terug worden gegeven aan het Rijk. 

De kritiek op het uitblijven van structurele financiële steun uit Den Haag wordt al langer geuit. Zo schreef de Provincie eind juni nog een brandbrief aan de overheid.

Waarnemend burgemeester Aptroot sprak zich afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie ook in dezelfde termen uit. ‘Gemeenten hadden deze taken destijds niet moeten accepteren maar hebben dat toch gedaan. En de VNG is in deze veel te lief geweest.’ Aptroot vond ook dat gemeenten de nijpende situatie in de begroting duidelijk moeten maken. ‘Laat dat enorme gat in de begroting maar staan en werk het niet weg, dat is al veel te vaak gebeurd. Er moet een signaal aan het rijk worden gegeven.'

De raadsleden riepen andere gemeenten in de Leidse regio op het protest ook te steunen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten