<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>CDA-raadslid Cees Bremmer.&nbsp;</p>

CDA-raadslid Cees Bremmer. 

(Foto: CDA Voorschoten)
Persberichten Politiek

Valkewegbruggen: CDA vraagt helder inzicht in risico’s en staat van infrastructuur

  Politiek

“Wij roepen het College op het voorgenomen project vervanging Valkewegbruggen kosteneffectief te realiseren en verdere meerkosten te voorkomen”. Dat zei Cees Bremmer in de gemeenteraad over de extra kosten voor de vervaging van de bruggen. 

Bremmer was initiatiefnemer van een raadsuitspraak in een motie, gesteund door VVD raadslid Lavrijsen, waarin ze het college oproept naar de toekomst toe alerter te zijn op mogelijke vertragingen bij infrastructurele projecten waardoor de kosten hoger uitvallen. 

Verder riep Bremmer het College op om vóór de komende zomer, bij de behandeling van de Kadernota 2022, de gemeenteraad een helder inzicht te geven in de onderhouds-technische staat en vermoedelijke risico’s van bruggen en andere zogenaamde kunstwerken. Voorts vroeg hij de financiële consequenties ervan zichtbaar te maken om nieuwe verrassingen als bij de Valkewegbruggen te voorkomen.

Tenslotte ging hij ervan uit dat het College ongerief en verkeersoverlast voor de wijken Starrenburg en Bijdorp bij de uitvoering van de genoemde vervanging tot een minimum zal beperken. Na stevige discussies in de gemeenteraad sloten alle andere fracties, unaniem, zich bij, zoals Groen Links stelde, “de Bremmer-motie” aan. Nu verder uitstel van de vervanging van de Valkewegbruggen, alleen maar tot extra kosten zou leiden,gingen de meeste fracties uiteindelijk akkoord met het Collegevoorstel.

Aan het begin van deze raadvergadering vroeg Cees Bremmer, bij de bestuurlijke rondvraag bovendien, of de herbestemming van de Moeder Gods Kerk (MGK) na de recente verkoop aan een projectontwikkelaar nu eindelijk dichter komt. Wethouder Cramwinkel bevestigde de CDA-fractie allereerst dat de recente verkoop juridisch definitief is en dat “woonbestemming” de nieuwe bestemming zal zijn. Omdat “koop geen huur breekt” behoudt de huidige huurder en welkome gebruiker - het Leidse GODcentre- vooralsnog de in de huurovereenkomst bepaalde gebruiksrechten.

Verder zei de wethouder dat het onderzoek naar de monumentenstatus van het gebouw nog loopt. Hij zegde toe binnenkort contact te zoeken met het Cuypersgenootschap dat al sinds 2010 voor behoud van het huidige gebouw pleit en tegen sloop ervan is. Verder stelde hij dat het 2e kwartaal van dit jaar nader uitsluitsel te verwachten is over het herbestemmingsonderzoek. Op verzoek van de CDA-fractie wordt het gesprek hierover in de raadscommissie voortgezet.

&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten