<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>PvdA fractievoorzitter Ad de Graaf</p>

PvdA fractievoorzitter Ad de Graaf

(Foto: JOHN BRUSSEL)
Persberichten Politiek

PvdA: Aanpak energie- en klimaatbeleid doorgeschoven naar de toekomst

  Politiek

De gemeenteraad heeft op 4 maart het nieuwe Milieubeleidsplan vastgesteld. Sommige partijen waren enthousiast. Bij andere partijen lag dat anders. De PvdA was niet enthousiast maar stemde ‘bij gebrek aan beter’ toch in met het plan.

De PvdA vindt het teleurstellend dat er geen duidelijke doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. Want wat gebeurt er in de politiek als je wel doelen voor 2030 of 2050 vaststelt, maar niet voor de korte termijn? Het zittende college van B&W denkt dan: “er is nog tijd zat, we hoeven hier geen prioriteit aan te geven”. Jaren later krijgt dan een volgend college de kritiek dat doelstellingen niet worden gehaald. Dat college van B&W zegt dan: “In het verleden heeft men het laten versloffen en daardoor zijn wij niet in staat om de doelen te halen”. Politici wassen de handen in onschuld. En het vertrouwen van inwoners in de gemeentelijke politiek krijgt weer een deuk.

Daarom wilde de PvdA niet alleen besluiten wat we in 2030 en 2050 willen bereiken, maar ook wat de tussentijdse doelen tot 2030 zijn, bijvoorbeeld in 2023 en 2027. Dat dwingt je er toe snel aan de slag te gaan. De PvdA kreeg steun van de hele oppositie, maar de coalitiepartijen gaven niet thuis. Onduidelijk blijft dus wat we de komende tijd willen doen aan energiebesparing. Onduidelijk blijft ook wat we als gemeente willen bereiken als het gaat om meer duurzame en hernieuwbare energie.

GroenLinks diende met anderen een motie in om over 30 jaar (in 2050 dus) 5% meer bomen in Voorschoten te hebben. Een sympathieke motie maar waarom je richten op Sint Juttemis terwijl je ook kunt kiezen voor 1% meer bomen in 2025, 2% meer bomen in 2030 enzovoorts? Ook hier dus weer dezelfde aanpak: we richten ons gevaarloos op de lange termijn en over 30 jaar moeten we maar zien wat er terecht van is gekomen.

“Ik begrijp dat de aanpak van de energie- en klimaatcrisis bij de VVD geen hoge prioriteit heeft, maar het is jammer dat GroenLinks en D66 in de coalitie niet meer met de vuist op tafel hebben geslagen”, aldus Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten