<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Gemeenteberichten

Ontwerp multifunctionele accommodatie bibliotheek gereed

  Politiek

(persbericht) Het ontwerp voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan is gereed. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd heeft het college de raad om meer tijd gevraagd voor de besluitvorming over de MFA. Het college maakt van deze extra tijd gebruik om de financiële onderbouwing verder uit te werken en de voorstellen van de eigenaar van de Kruispuntkerk en het burgerinitiatief te onderzoeken.

Wethouder De Bruijn is blij met het ontwerp dat er nu ligt. “Het compacte ontwerp is in een intensief en interactief proces met de bibliotheek en toekomstige gebruikers tot stand gekomen, in nauw overleg met de gemeente. Daarbij was en is de inzet om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen.’’

Wethouder Cramwinckel: “Het ontwerp heeft door de combinatie van functies een unieke meerwaarde voor Voorschoten. Het is belangrijk weloverwogen te besluiten. Daarom willen we meer tijd nemen om uit te rekenen wat het kost en wat de risico’s zijn. Ook is het belangrijk vragen die er leven rondom het burgerinitiatief en de ontwikkeling van de Kruispuntkerk te beantwoorden.” In het najaar verwacht het college het definitief ontwerp met de investeringsraming en de financiële dekking aan de raad ter besluitvorming voor te leggen, zodat bij de begroting een besluit kan worden genomen.

Uitwerking financiële plaatje
Het financiële deel van het voorstel voor de nieuwe MFA is op hoofdlijnen uitgewerkt, maar op onderdelen is een verdere uitdieping nodig. Op dit moment wordt nog met een aantal aannames gewerkt. Daarnaast is meer zicht nodig op een aantal risico’s zoals de gestegen bouwprijzen, de exploitatiekosten en inkomsten. Daardoor is nu nog niet definitief te beoordelen wat het uiteindelijk kost en of het voorstel binnen de door de raad gestelde financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Kruispuntkerk en burgerinitiatief
De extra tijd wordt ook gebruikt om twee ontwikkelingen beter te bezien. Dit betreft het plan van de eigenaar van de Kruispuntkerk dat gericht is op behoud van de kerk, woningbouw en winkels. De gemeente verwacht hierover in de loop van het najaar meer duidelijkheid en een eerste beoordeling gereed te hebben. Het burgerinitiatief van enkele inwoners is gebaseerd op de sloop van de Kruispuntkerk. Dit aspect is in het zogenaamde BBN-onderzoek niet onderzocht. De gemeente wil de formele haalbaarheid van sloop en de gevolgen daarvan onderzoeken.

De raad kan bij haar definitieve besluitvorming de uitkomsten van deze quickscans betrekken om zo een volledig en onderbouwd besluit te nemen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten