Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Politiek

(recitificatie) Meerderheid raad stemt in met verkoop AB-huis aan Boris Bayer Vastgoed

  Politiek

Rectificatie. In een eerdere versie stond dat het CDA voor verkoop stemde. Dat moet GroenLinks zijn. Het CDA heeft altijd tegen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis gestemd. Zo ook tijdens de raadsvergadering van 7 oktober. Onderstaand de juiste tekst.

De kogel is door de kerk of eigenlijk door het monument aan de Voorstraat. VVD, D66 en GroenLinks stemden voor het voorstel van het college om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen aan Boris Bayer Vastgoed uit Wassenaar voor € 1,4 miljoen. De drie partijen vonden dat de gewenste openbare verkoop volledig transparant was verlopen en Bayer de beste partij is. Er waren geen wensen en bedenkingen. Daarmee komt er een einde aan drie jaar discussie. 

Ook de 549 ondertekenaars van de petitie tegen verkoop heeft niets opgeleverd. Voorafgaand aan de vergadering deed initiatiefneemster Odette Paauwe-Insinger nog een dringend beroep op de raad om het besluit uit te stellen. Ze twijfelde aan de transparantie van de verkoopprocedure omdat de aangewezen notaris in het expertteam niet alleen een dorpsgenoot van de koper is maar ook in 2019 advies over de publieke functie van het AB-huis aan de gemeente uitbracht. Ook de invulling van de publieke functie, vier uur per week, vond zij, en met haar de ondertekenaars, niet voldoende. ‘Dit is verkwanseling van Voorschotense cultureel erfgoed en dat is onaanvaardbaar.’

Maar het mocht niet baten. Oppositiepartijen waren, net als vorige week bij de commissievergadering, tegen verkoop. Ingediende amendementen van de oppositie werden met 9 tegen 11 weggestemd. Voorman Erik Maassen van de SP pleitte samen met de PvdA nog voor harde eisen inzake de invulling van de publieke functie. Ook dat amendement haalde het niet maar wethouder Spil beloofde wel bij de raad terug te komen als er meer bekend was over die invulling door koper. Ze wil de koper daarin wat vrijheid geven. ‘Omstandigheden kunnen veranderen, we kiezen voor een model dat aangepast kan worden.’ Volgens Albert Deuzeman, fractievoorzitter van GroenLinks liggen er al harde afspraken in de verkoopvoorwaarden en is aanpassen dus niet nodig. 

Het was voor het eerst sinds de uitbraak van corona dat de gemeenteraad weer in de eigen raadszaal vergaderde. Publiek en pers was nog niet welkom, als alles goed gaat kan dat in november weer. Voor wethouder Spil en burgemeester Stemerdink was het sowieso de eerste keer dat ze in de raadszaal vergaderden. Het was ook voor het eerst dat er elektrisch gestemd kon worden en dat leverde nog wel wat problemen op. ‘Wellicht niet het beste onderwerp om dit nieuwe systeem in te voeren’, realiseerde burgemeester Stemerdink zich.

Meer berichten