VLS fractievoorzitter Marleen Persoon
VLS fractievoorzitter Marleen Persoon Foto: Hans Dijksterhuis

Voorschoten Lokaal Sterk VLS over de begroting

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) Dit was alweer de laatste begroting van dit college. Een college dat met veel ambities begonnen is maar ook veel voor de kiezen heeft gekregen. De Coronacrisis, de tekorten op de jeugdzorg, de vertrouwenscrisis met de adviescolleges van Voorschoten en niet te vergeten de ontvlechting van de werkorganisatie.

VLS is altijd erg kritisch op de financiële uitgaves van de gemeente. Wij zijn tegen verspilling van gemeenschapsgeld, geen onzin projecten zoals de zogenaamde duurzame bamboeverkeersborden, die juist giftig en milieubelastend waren, de twee te dure en op maar liefst 60 ton zwaarte gebaseerde Valkebruggen en de nieuwe kliko’s voor de laagbouw, alleen omdat er een chip in moest. Verder zijn wij kritisch over het planmatig onderhoud. We gaan geen dingen vernieuwen omdat dit op een “to do” lijstje staat. Er moet gekeken worden naar het nut, de noodzaak en de maatschappelijke wenselijkheid. En als dat niet aangetoond kan worden, dan doen we het niet. Dat zou de afgelopen collegeperiode alleen al, miljoenen bespaard hebben.

Structurele uitgaven dekken met incidente middelen vinden wij ook niet goed. Wij willen een andere begrotingsdiscipline: het gemeentefonds gebruiken voor de wettelijke taken, de leges voor de dienstverlening en de OZB voor de niet wettelijke taken (zoals bijvoorbeeld het zwembad, verenigingsleven, sport, scouting, cultuur, etc.) Dit hebben wij regelmatig aangegeven. En als er geld geleend moet worden, dan net als bij de hypotheek en moet de lening ook afgelost worden. 

Wij willen ook niet dat het college de OZB gebruikt om de begroting sluitend te maken. Als het aan VLS ligt wordt de OZB bevroren want wij vinden dat de inwoners al genoeg betaald hebben. Helaas was de meerderheid van de fracties hier tegen. Vreemd, want in het coalitieakkoord staat letterlijk “We verhogen geen gemeentelijke heffingen om de begroting sluitend te krijgen of ambities te realiseren. Dat betekent geen verdere verhoging van de OZB, anders dan gebruikelijke indexering en de gemaakte afspraken.” Wij kunnen u vertellen dat dit de laatste 4 jaren 18% was en niet de 8% inflatie! 

Ook wil VLS graag zien dat de inwoners, organisaties en ondernemers meer de mogelijkheid krijgen middels mandaat en budget, om zaken zelf te kunnen organiseren. Hierdoor wordt het ambtenarenapparaat vrijgespeeld om zich met wettelijke taken bezig te houden. Tevens ontstaat ruimte voor iedereen die het dorp fraai en leefbaar wil houden. Inwoners en ondernemers zitten dichter op de alledaagse gang van zaken. Wanneer de gemeente hen wat meer vertrouwen en mogelijkheden geeft is er ook ruimte voor meer draagvlak en breed gedragen oplossingen.

Als laatste kijk bij nieuwbouwprojecten goed naar meervoudig gebruik: scholen, betaalbaar wonen en een Cultureel Centrum allemaal onder één dak. Maar dan wel op gemeentegrond met erfpacht zodat de huizen betaalbaar blijven.
Hier maakt VLS zich de komende jaren hard voor

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum 23 uur geleden 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00