Wouter van Duivendijk van  Voorschoten Lokaal
Wouter van Duivendijk van Voorschoten Lokaal

VL: Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht Voorschoten Lokaal). Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie en de sponsor van onze cultuur en sportclubs. De gemeente dient de plaatselijke middenstand en de in Voorschoten gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Door een Ondernemersfonds in te stellen, krijgen ondernemers de ruimte en de budgetten om zelf initiatieven te ontplooien om de economie in het dorp te versterken. Voorschoten Lokaal vindt dat ondernemers zelf heel goed in staat zijn om de leefbaarheid van hun omgeving te bevorderen. De gemeente kan zich dan beperken tot het stellen van kaders en het toetsen van de plannen. 

Wij zijn trots op de initiatieven van ondernemers. Maar helaas stranden die geregeld als gevolg van onbegrip en bureaucratie. Voorschoten Lokaal vindt dat hierdoor kansen onbenut zijn gebleven. Denk hierbij aan plannen voor het verbeteren van bestaande evenementen, zoals de Paardenmarkt en nieuwe evenementen, zoals braderieën. Allemaal initiatieven die Voorschoten een fijner dorp maken. Maar ook ideeën met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, bewegwijzering, informatiezuilen, bevordering van het ondernemersklimaat en het bestrijden van leegstand. 

Er ligt een taak voor de gemeente om het vertrouwen terug te winnen en de communicatie vanuit de gemeente te verbeteren. Om dit proces kracht bij te zetten is Voorschoten Lokaal voorstander van het instellen van een Ondernemersfonds. Daarmee kunnen ondernemersverenigingen zelf initiatieven ontplooien om hun omgeving aantrekkelijker te maken en te promoten, zonder bureaucratie of vertraging. De gemeente kan zich dan beperken tot een toetsende rol.

Wouter van Duivendijk

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 3 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 9 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 12 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42