<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>De PvdA fractieleden met in het midden fractievoorzitter Arnold Posthuma</p>

De PvdA fractieleden met in het midden fractievoorzitter Arnold Posthuma

(Foto: )
Persberichten Politiek

PvdA wil gemeentebestuur dat daadkrachtig, sociaal en innovatief is!

  Politiek

Persbericht

Na de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad heeft een extern deskundige (een informateur) met alle partijen van de gemeenteraad gesproken over een nieuwe coalitie. Zijn advies is donderdag 21 april in de gemeenteraad  besproken en luidt dat VVD, Voorschoten Lokaal, CDA en D66 wordt gevraagd een programma voor de komende vier jaren te schrijven.  

Indien deze vier partijen erin slagen het met elkaar eens te worden, leveren zij de wethouders van het nieuwe college. PvdA, SP en GroenLinks zullen de oppositie vormen. Samen hebben zij 6 zetels in de raad terwijl de vier andere partijen er in totaal 15 hebben. De oppositie is uitgenodigd om hun prioriteiten voor de komende vier jaar aan het nieuwe College te geven.  

De PvdA heeft deze handschoen opgepakt. We hebben de vier partijen een brief met onze  negen belangrijkste onderwerpen gestuurd. Dit is ook de brief die wij aan de informateur hebben verzonden (Uitdagingen en prioriteiten raadsperiode 2022 pvda.nl)

‘Daadkrachtig’ betekent dat vaker wordt gekozen voor actief stimuleren van gewenste ontwikkelingen in plaats van af te wachten. Op 1 januari 2023 moet het college bijvoorbeeld een woningbouwprogramma presenteren waarin staat hoe wordt gezorgd voor honderden nieuwe woningen met 30% sociale huur, 25% middenhuur en sociale koop. 

‘Daadkrachtig’ betekent ook een actievere rol bij de ontwikkeling van het centrum. Samen met ondernemers en bewoners moet de gemeente actief werken aan de herontwikkeling van ons centrum.

‘Sociaal’ betekent dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben bij de bestaanszekerheid van onze inwoners.  De PvdA wil nog dit jaar alle regelingen ter ondersteuning van de meest kwetsbaren doorlichten. Doen deze wel waarvoor ze bedoeld zijn, wordt deze groep goed bereikt, wat kunnen we leren van andere gemeentes, hoe versterken we de ondersteuning aan deze groep? ‘Sociaal’ betekent ook een energietransitie waarbij de gemeente niet kiest voor waardebonnen voor elk huishouden, maar voor regels die aansluiten bij de financiële positie van huishoudens.

‘Innovatief’ betekent dat we ‘ietsje meer of ietsje minder’ vaker inruilen voor ‘iets anders’. Denk aan nieuwe vormen van burgerparticipatie met burgerpanels, projecten met budget voor wijkontwikkeling, een centrumontwikkeling waarbij de herinrichting van Churchillplein, MO-terrein, Wagenerf ertoe leidt  dat ons centrum aantrekkelijker wordt.   

Binnenkort kunnen we beoordelen wat de koers van de nieuwe coalitie wordt. We willen graag  dat ze kiezen voor een sociaal, daadkrachtig en innovatief programma. Voor een Voorschoten dat van ons allemaal is!


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten