Wouter Kolff is beoogd Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.
Wouter Kolff is beoogd Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Foto: Gemeente Dordrecht

Wouter Kolff voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning

Politiek Politiek

Provinciale Staten hebben op 15 mei op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten om Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De aanbeveling gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze draagt vervolgens de kandidaat voor bij de Koning.

“Ik ben verheugd dat we als vertrouwenscommissie er in geslaagd zijn binnen drie maanden na de profielschetsvergadering op 14 februari onze werkzaamheden af te ronden en een advies aan PS uit te brengen”, aldus voorzitter van de vertrouwenscommissie Sinan Özkaya.

Profielschets en vertrouwenscommissie

Provinciale Staten stelden op 14 februari het voorstel van de vertrouwenscommissie voor de profielschets van nieuwe commissaris van de Koning vast. Deze kwam mede tot stand op basis van de enquête onder inwoners van Zuid-Holland. Meer dan 1000 inwoners  hebben meegedacht over het profiel voor de nieuwe commissaris. De vacature ontstond nadat Jaap Smit bekend maakte op 1 september 2024 afscheid te nemen als commissaris van de Koning.

Wouter Kolff is sinds 2017 burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Verdere procedure
Met de aanbeveling van Wouter Kolff is de procedure tot benoeming nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van Provinciale Staten doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit wordt Wouter Kolff voor een periode van zes jaar benoemd. Het streven is Wouter Kolff op woensdag 4 september als nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland in een buitengewone Statenvergadering welkom te heten.

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 13 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 23 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37