Vlnr Raïssa Koppenol, Patricia Hamers en Daphne Nieuwenhuis
Vlnr Raïssa Koppenol, Patricia Hamers en Daphne Nieuwenhuis Foto: Dobbewijk

Tweede Keurmerk Veilig Ondernemen voor Dobbewijk

Zakelijk Ondernemer in beeld

Afgelopen maand is het Bedrijventerrein Dobbewijk voor de tweede keer gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Dit Keurmerk is gericht op samenwerking tussenbrandweer, politie, gemeente en ondernemers met het doel om de veiligheid te verbeteren op bedrijventerreinen. 

Op bedrijventerrein Dobbewijk is een speciale werkgroep KVO-B opgericht waarin de convenantpartners gezamenlijk werken aan het tot uitvoer brengen van vooraf gestelde doelen, om zo te komen tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Patricia Hamers, Autobedrijf Hamers, neemt als afgevaardigde van het bestuur deel aan de werkgroep KVO-B. “Iedere drie jaar moet er een her-certificering worden aangevraagd bij KIWA. Hiervoor moeten we oude plannen evalueren en nieuwe plannen maken. Voor input van die plannen hebben we afgelopen zomer middels een enquête ondernemers gevraagd naar alle aspecten van veiligheid op het bedrijventerrein. Binnen een hele korte periode hadden we de benodigde 30% respons gehaald, daar zijn we trots op. Ondernemers hebben aangegeven dat meer groen wenselijk is, maar daarnaast moetook gerichte aandacht komen voor de verkeersveiligheid op het terrein. Daar gaan we ons dus vol voorinzetten. Tevens zullen de convenantpartners zich vaker presenteren in de nieuwsbrieven met actualiteiten per discipline”, aldus Patricia.