Economie-wethouder Paul de Bruijn.
Economie-wethouder Paul de Bruijn. Foto: Rita van de Poel

Gemeente wil ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen

Zakelijk Gemeenteberichten

(persbericht gemeente) Kappers en andere contactberoepen mogen weer open en winkeliers krijgen iets meer ruimte om op afspraak klanten te ontvangen. Hopelijk is dit het begin van meerdere versoepelingen. Vooralsnog zal het helaas niet veel soelaas bieden voor onder andere horecaondernemers en winkeliers in de knel. 

Daarom werkt de gemeente Voorschoten nauw samen met verschillende partners om ondernemers die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast probeert de gemeente de lokale bedrijven, binnen de landelijke mogelijkheden, zoveel mogelijk ruimte te geven om te kunnen ondernemen. Ook heeft Voorschoten inmiddels een eigen Ondernemersloket én wordt iedere ondernemer die een Tozo-uitkering heeft ontvangen, binnenkort gebeld om te vragen hoe het gaat.

We doen wat we kunnen
Wethouder Paul de Bruijn (economie): ‘Het liefst had ik gezien dat er al meer mogelijk was geweest, zoals het openen van de terrassen of iets meer ruimte bij de winkeliers. Ook geloof ik in de noodzaak om meer ruimte aan sportscholen (en sportclubs) te bieden, natuurlijk allemaal onder voorwaarden. Vooral omdat ik veel vertrouwen heb in onze ondernemers en onze dorpse maat anders is dan in een grote stad. Helaas moeten we nog geduld hebben en dat betekent dat we als gemeente ook ons steentje moeten bijdragen. We moeten doen wat we kunnen, al ben ik mij bewust dat de mogelijkheden ook maar beperkt zijn.’

Ruimte om te ondernemen
De gemeente probeert met kleine gebaren ruimte te bieden aan ondernemers. Denk hierbij aan uitstel van de OZB (ook is het mogelijk om ruime betalingsregelingen af te spreken met de BSGR), het niet in rekening brengen van terras- of marktgelden et cetera. Ook is er meer geïnvesteerd in snellere afhandeling van landelijke regelingen, zoals de Tozo en meer mogelijkheden tot schuldhulpverlening bij ondernemers. Er is inmiddels een ondernemersloket bij Voorschoten Voor Elkaar ingericht, we zijn bezig met de vormgeving van de aankomende TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). We houden er rekening mee dat ondernemers niet hun hele pensioenpot hoeven op te eten, we zijn bezig met versterking van de winkelcentra in het dorp en blijven zoeken naar extra mogelijkheden. Zodra er weer meer mag, denkt de gemeente ook graag mee met de ondernemers om te kijken wat er extra mogelijk is. In het geval van de horeca zal dat, opnieuw, vrij letterlijk zijn: terrasuitbreiding. Is er iets anders is waarbij de gemeente u, als ondernemer, kan helpen? Neem dan contact op met uw bedrijfscontactfunctionaris!

Ondernemersloket
Bij het Ondernemersloket van Voorschoten Voor Elkaar kunnen zelfstandigen terecht met tal van vragen. Welke landelijke- en lokale regelingen zijn er? Welke noodsteun kan ik aanvragen? Kan ik op een andere manier geld verdienen? Kan ik mij omscholen of ergens tijdelijk aan de slag? Wat is het moment waarop ik een belangrijke keuze moet maken over het wel of niet doorgaan met mijn bedrijf? Ook vragen of zorgen over emotionele stress of de balans tussen werk en privé kunnen hier ook neergelegd worden. Een sociaal werker van Voorschoten Voor Elkaar en een ervaren ondernemer van het Ondernemersklankbord bespreken de vraag met de ondernemer en kijken wat er (samen) gedaan kan worden. Ook worden de mogelijkheden vanuit de gemeentelijke wet Bijzondere Bijstand Zelfstandigen getoetst. Wethouder Paul de Bruijn: ‘Denk niet: ik weet alles wel. Ik heb nu al een paar keer gezien dat bijvoorbeeld via het ondernemersklankbord ondersteuningsmogelijkheden ter sprake kwamen, waarbij zowel ikzelf als de ondernemer niet vanaf wist!’

Belronde zelfstandig ondernemers
De gemeente heeft Voorschoten Voor Elkaar opdracht gegeven om alle ondernemers die een aanvraag voor Tozo 1 of 2 hebben ingediend (meer dan 300 in Voorschoten), te bellen. Ook wethouder De Bruijn zal zelf de telefoon oppakken om met ondernemers in gesprek te gaan. De aanleiding hiervoor is dat veel ondernemers na de eerste Tozo-regeling geen noodsteun meer krijgen, omdat het partnerinkomen hoger is dan het sociaal minimum. Maar vaak is dat inkomen niet genoeg om alle vaste lasten te betalen. De gemeente wil weten hoe het gaat met deze ondernemers, waar tegenaan gelopen wordt en of er iets is waar zij hulp bij kunnen gebruiken.

Hoe blijf je als kleine zelfstandige financieel overeind in deze tijd?
Iedereen kan in de problemen raken, soms door een verkeerde beslissing en soms door overmacht zoals corona. Vindt u het moeilijk om over uw financiële zorgen of (dreigende) schulden te praten? Probeer deze zorgen toch met iemand te delen. Dat kan een familielid, vriend of een professional zijn. Wacht niet met hulp zoeken totdat de problemen of schulden zich opstapelen. Bij het Ondernemersloket van Voorschoten Voor Elkaar staan ze in elk geval klaar om mee te denken.