<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
drs. Marjoleine Kooper-Huigen u mee in het leven en werk van Pieter de la Court van der Voort, een voormalig eigenaar en bewoner van Berbice
drs. Marjoleine Kooper-Huigen u mee in het leven en werk van Pieter de la Court van der Voort, een voormalig eigenaar en bewoner van Berbice

Tuinkunstpassie op buitenplaats Berbice

Lezing 'Liever Voorschoten dan Versailles'

Voorschoten - Net als in de afgelopen twee jaren staat ook dit jaar een lezing op het culturele programma van de Vrienden van Berbice. Op woensdagavond 20 juni neemt drs. Marjoleine Kooper-Huigen u mee in het leven en werk van Pieter de la Court van der Voort, een voormalig eigenaar en bewoner van Berbice in de 18de eeuw van wie bekend is dat hij zijn buitenplaats voor geen goud zou hebben willen verruilen voor het indertijd al beroemde buiten van de Franse Zonnekoning.

Passie voor tuinkunst
De steenrijke Leidse lakenkoopman Pieter de la Court van der Voort bezat, naast een statig pand aan het Rapenburg in Leiden, twee buitenplaatsen: het inmiddels verdwenen Meerburg bij Zoeterwoude en, dankzij zijn huwelijk met Sara Poelaert, buitenplaats Allemansgeest (nu Berbice) in Voorschoten. Hij was een bekend kunstverzamelaar. Van huis uit kreeg hij een passie mee voor tuinkunst als onderdeel van het leven op de buitenplaats. Omdat hij bovendien beschikte over de financiële middelen om op dat gebied vrij te experimenteren ontwikkelde hij zich in de loop van zijn leven tot een autoriteit op dit gebied. Zo kweekte hij als eerste in Nederland een ananas.

IJkpunt in de tuingeschiedenis
In augustus van het jaar 1700 schrijft Monsieur De la Court van der Voort brieven aan zijn familie over zijn bezoek aan het Versailles van Lodewijk XIV, waar hij de zomerse tuinen van de Zonnekoning met een kritische blik in ogenschouw neemt. "Welwaarde oom", schrijft Pieter, u kunt wel "voorseekert zijn Allemansgeest van mijn Parijse reys zal niet gebeetert werde, want om koste komt met mijn beurs ook niet mijn inclinatie overeen." Wie is deze opmerkelijke Leidenaar die zo duidelijk kan stellen dat hij zijn eigen buitenplaats Allemansgeest verkiest boven het toen al beroemde Versailles? Zijn ervaring met het tuinieren op de buitenplaats bracht hem er toe een levenswerk te schrijven dat twee jaar voor zijn dood werd gepubliceerd en in meerdere talen zou worden uitgegeven. Dit boek wordt nog altijd gezien als een ijkpunt in de Nederlandse tuingeschiedenis. Wat was zo vernieuwend en hoe kon dit boek zoveel invloed hebben?

Zomeravond op de buitenplaats
Drs. Marjoleine Kooper-Huigen is sinds 2009 actief betrokken bij veel aspecten van het vrijwilligerswerk op Berbice in huis en tuin, maar ook bij het onderzoek in de archieven. Zij is coauteur van het boek Begeerlijk Berbice: de buitenplaats en haar bewoners (2014) en werkt aan een proefschrift over Pieter de la Court van der Voort. Zij stelt u met deze lezing voor aan een bijzonder man in zijn tijd. Aanvang van de lezing is om 19:30 uur in het Schuytenhuis op Berbice. De lezing wordt, indien het weer het toe laat, afgesloten met een avondwandeling door de sfeervolle tuinen langs bijzonderheden die herinneren aan Pieter de la Court. Toegangskaarten à € 7,50 (inclusief drankje) te bestellen via: info@vriendenvanberbice.nl.

De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten