<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Het plan zoals gepresenteerd tijdens de informatie avond in Het Kruispunt d.d. 3 juli j.l.
Het plan zoals gepresenteerd tijdens de informatie avond in Het Kruispunt d.d. 3 juli j.l.
Regio nieuws

Bezwaar bewoners De Hooghe Tuyn tegen plannen bij Het Kruispunt

Voorschoten - Bewoners van de aan de Schoolstraat gelegen appartementen "De Hooghe Tuyn", hebben naar aanleiding van de presentatie van de bouwplannen van de appartementen en de Aldi rond Het Kruispunt aan de Schoolstraat hun bezwaren geuit in een brief aan het College van B&W van Voorschoten.
Zij dringen er bij het College vooral op aan om planvorming t.a.v. de kop Schoolstraat in eigen hand te nemen. 

In de brief aan het College stellen zij 'niet op voorhand tegenstander te zijn van woningbouw op het terrein van de PG maar wel indien dat zou leiden tot massieve bouw-wallen á la Deltaplein langs zowel de Kon. Julianalaan als de Schoolstraat'.

In een notitie 'Toekomst kop Schoolstraat' hebben zij de bezwaren tegen de voorliggende plannen geuit en dringen er bij het College met klem op aan om zich niet blind te staren op de vraag wat er met de kerk en het kerkplein zou moeten/kunnen gebeuren maar dat vraagstuk in een breder planologisch perspectief te plaatsen. 

De Voorschotense Krant zal de ontwikkelingen volgen in de krant en op deze website.


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten