Afbeelding
Foto:

Goed nieuws! Ondertiteling bij Eredivisie!

Column Ingezonden

Dit keer wil ik u meenemen bij een klacht van een man met een gehoorbeperking. Hij diende de klacht in  tegen Eredivisie Media bij het College voor de Rechten van de Mens. 

De man is gewoon naar sportprogramma`s op TV van dit bedrijf te kijken. Het bedrijf bood geen ondertiteling bij zijn programma`s. Daardoor krijgt de man de sportcommentaren niet mee en voelt hij zich buitengesloten. Eredivisie geeft op haar beurt aan dat zij zich bewust is van de noodzaak om tot ondertiteling over te gaan. Zij  wil graag toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve beperking. Daartoe heeft zij in 2022 de eerste stappen gezet.

Het College overweegt dat uit de wet volgt dat aanbieders van goederen en diensten vanaf 2017 geleidelijk aan zorg moeten dragen voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting voor hen vormt. Tot 2022 heeft Eredivisie niets gedaan, stelt het College vast. Die verplichting had ze wel op grond van de Wet Gelijke Behandeling Handicap of Chronische Ziekte. 

De vraag die nu nog overblijft is of het leveren van ondertiteling onevenredig belastend is. Eredivisie zegt dat ondertiteling voor een klein bedrijf als zij is, erg duur is. Zij zendt namelijk hoofdzakelijk live programma`s uit. Ze heeft dit echter niet hard gemaakt.

Het College oordeelt dat Eredivisie inderdaad heeft gediscrimineerd. Belangrijk voor bedrijven is, zo blijkt telkens uit uitspraken dat ze vanaf 2017 moeten blijven werken aan geleidelijke toegankelijkheid. En als ze stellen dat  dit onevenredige belastend is, moeten ze dat op zijn minst met documenten aannemelijk kunnen maken. 

Vanaf 1 januari 2024 wil Eredivisie beginnen met de ondertiteling van een aantal programma’s op de hoofdzender. Uiteindelijk wil ze meer programma`s ondertitelen. Maar dan is ze er nog niet. Geleidelijke toegankelijkheid betekent dat uiteindelijk alle programma`s ondertiteld zijn, zodat mensen met een gehoorbeperking bij wijze van spreken even gemakkelijk als ieder ander de sportprogramma’s kunnen volgen. Het wordt de hoogste tijd dat de Eredivisie volwassen wordt en echt elke supporter weet te bereiken.

Marijke Osinga
Jurist, schrijfster en ervaringsdeskundige

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1