<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

Statencommissie reageert op geluidsoverlast A4

  Politiek

Persbericht: Op 23 mei j.l. had de vereniging Stop Geluidsoverlast A4 inspreekrecht gevraagd en gekregen bij een vergadering van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Wij hebben namens Stop Geluidsoverlast A4 de Statencommissie klip en klaar nog eens verteld, dat de provincie zich niet kan en mag onttrekken aan de meerdere malen beloofde plaatsing van de geluidsschermen.

Ook hekelden wij het feit dat op onze brieven na 6 maanden nog steeds geen antwoord is ontvangen en dat Gedeputeerde Vermeulen (VVD) een gesprek met ons weigerde omdat hij het nut er niet van in zou zien.

DE REACTIE VAN DE STATENCOMMISSIE:
Statenleden van de oppositie in Provinciale Staten (PvdA, Groen Links, SP en Partij van de Dieren) waren erg kritisch over de negatieve en trage handelswijze van de verantwoordelijke gedeputeerden, Vermeulen (VVD) en Weber (D66).
Zij vonden dat de provincie in zijn hemd staat door het uitblijven van enige reactie naar ons en zelfs het ontbreken van enige behoefte aan een gesprek.
Gedeputeerde Staten moeten, zo vinden zij, maar eens uitleggen, waarom er zo negatief en traag gehandeld wordt.
Dhr. Paymans (VVD) zou vragen aan GS stellen, maar had nog geen tijd gehad, mede door ziekte. Zijn vragen worden alsnog bij GS ingeleverd.
In september komt alles terug bij Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: onze brief, de reactie hierop, de vragen van Paymans en een verklaring van GS over de oorzaken van de trage procedure.

Sommige statenleden opperden om bij de behandeling van de voorjaarsnota deze maand een bedrag te reserveren voor een geluidscherm. Wij gaven desgevraagd aan dat de kosten ongeveer 3,5 miljoen bedragen.

In navolging van deze vergadering hebben wij per brief een oproep gedaan aan de fracties van Provinciale Staten Zuid-Holland: NEEM DE REALISERING VAN GELUIDSSCHERMEN LANGS DE A4 OP IN DE PROVICIALE VOORJAARNOTA EN IN UW VERKIEZINGSPROGRAMMA!!
Dit namens duizenden inwoners van Voorschoten, die last hebben van verkeerslawaai van autoverkeer op de A4 ter hoogte van Voorschoten.

Ten slotte staat in het gepresenteerde coalitieakkoord van B.en W. van Voorschoten het volgende aktiepunt:

Geluidsschermen A4
Het college zet zich optimaal in om te zorgen dat de beloofde geluidsschermen langs de A4 alsnog geplaatst worden. Hierbij trekt Voorschoten bij voorkeur op met de gemeente Leidschendam-Voorburg, Leiden en belangenorganisaties. We gaan voor volledige herplanting van de gekapte bomen langs de A4.

De Omgevingsmanager A4 Haaglanden-N14/ A4 Burgerveen-N14 is woensdagavond 30 mei met assistente bij ons op bezoek geweest. Hij heeft begrip getoond, dat de inwoners van Voorschoten ernstige hinder hebben van de geluidsoverlast. Hij neemt dit mee naar het overleg met de provincie en laat ons weten, wat uit dat overleg komt.
 
Vereniging Stop Geluidsoverlast A4 weet dat er nog niets vastligt, maar door bovenstaande feiten geloven wij dat wij op de goede weg zijn.
Voor laatste informatie kijk op:  www.a4stil.nl 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten