De meningen in de raad zijn verdeeld over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Foto: VSK
De meningen in de raad zijn verdeeld over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Foto: VSK

AB-huis waarschijnlijk toch naar Wassenaarder Boris Bayer

Politiek Politiek

Een flinke discussie gisterenavond in de Raadscommissie Burger en Bestuur over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. De oppositie was fel tegen maar naar het zich laat aanzien gaan de coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D66 akkoord met het voorstel om het monumentale pand te verkopen aan de Wassenaarse vastgoedondernemer Boris Bayer.

In het rapport van het expertteam worden de plannen van Bayer vermeld: ‘De gedachte gaat op dit moment uit naar het inrichten van een trouwlocatie en een boutique hotel, met handhaving van de horecafunctie. Verder kan de trouwruimte 1x per week gedeeltelijk worden gebruikt door een, in overleg met de gemeente bedoelde partij, vrij van huur en het algemeen belang dienende.’

En juist over dat laatste viel de oppositie. ‘Waar in het legaat wordt gesproken over ‘altijd ten dienste van de Voorschotense samenleving’, gaat het nu om een dagdeel in de week in de wellicht te vormen trouwzaal. Dat kan toch niet waar zijn’, zei Marleen Persoon van Voorschoten Lokaal Sterk.

CDA-voorman René Zoetemelk vond de reden dat Bayer een ‘charismatische ondernemer’ is, geen reden om tot verkoop over te gaan. ‘Op charisma bouw je geen toekomst!’ De partij wilde ook weten wat er gebeurt als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan afwijst. 

Ook Erik Maassen van de SP is kritisch op de invulling van de openbare functie. De partij stemde in juni nog voor de verkoop aan Jos Kriek maar gaat nu tegenstemmen. ‘Dit plan voldoet helemaal niet aan de voorwaarden, er is gewoon gekeken naar het hoogste bod.’ 

Ad de Graaf van de PvdA vind het een ‘armzalig resultaat. Hoe heeft de wethouder hiermee akkoord kunnen gaan?’ Hij wees op de ingezonden brief van OGLV waarin gewaarschuwd wordt voor ontbreken van een kettingbeding dat garandeert dat een mogelijke toekomstige nieuwe eigenaar of horeca-exploitant eveneens aan de geldende uitwerking van de publieke functie gebonden zijn.  

Ook ONS Voorschoten, bij monde van voorman Hans van der Elst, vroeg zich af hoe dit geregeld is. ‘En wat zijn de kosten van het expertteam?’

Coalitiepartij VVD gaat voor stemmen maar wel met aandacht voor de openbare functie, aldus Katrien van Meenen. De partij meent nog invloed te kunnen uitoefenen op de functie van het pand. ‘Wij moeten ook over de omgevingsvergunning gaan besluiten. We moeten vertrouwen dat het college doet wat we vragen.’

Ook D66 voorman Andringa ziet het wel zitten. ‘Als gemeente moet je geen vastgoed beheren, dat is onze taak niet en dat blijkt ook wel uit het achterstallige onderhoud.’ De partij wil wel weten wat er met de opbrengst gaat gebeuren en stelt voor het geld in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie te stoppen. 

Albert Deuzeman van GroenLinks vind het goed dat er nu duidelijke voorwaarden liggen maar heeft ook nog vragen. Onder andere over de maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking met het verenigingsleven. ‘Er is nog flink veel werk aan de winkel, veel moet nog uitgewerkt worden.’

Laatstgenoemde partijen stemden vorig jaar in met het plan van Jos Kriek maar stonden alleen. De oppositie en de VVD stemden tegen. ‘Nu lijkt het er op dat de tegenstemmers die plannen toch eigenlijk wel goed vonden’, verbaasden de partijen zich. 

Wethouder Erika Spil benadrukte dat het bedrijf van Bayer, Boris Bayer Beheer B.V., Voorschotense roots heeft. Verder legde ze dat niet uit. Op de vraag of andere partijen voor een tweede ronde zijn uitgenodigd en zo een eerlijke kans hebben gekregen, kon ze geen antwoord geven vanwege de vertrouwelijkheid. Ook is nog niet bekend hoog de kosten zijn, hoeveel het expertteam gaat kosten (de rekening is nog niet binnen), en hoeveel er van de uitgebracht € 1,4 miljoen overblijft. Wel zegde ze toe dat het overgebleven geld in de algemene reserve wordt gestort. ‘En u als raad mag dan beslissen over de bestemming van het geld.’

Over de invulling van de publieke functie zei Spil: ‘Het is vertaald naar de huidige tijd. Er zijn veel minder verenigingen die gebruik maken van de openbare functie. Met 52 dagdelen wordt aan de vertaalde functie voldaan.’ Maar ze gaf ook aan dat er met de beoogd koper nog heel wat gesprekken moeten worden gevoerd. 

Komende donderdag 7 oktober neemt de raad een definitief besluit. Voorschoten Lokaal Sterk kondigde nu alvast een amendement aan voor de vergadering.

Ontbindende voorwaarden zijn er ook. Zo moet er binnen zes maanden met het werk aan het pand begonnen worden. Lukt dat niet, dan wordt de verkoop afgeblazen. Ook een negatief advies van de Rijksdienst kan daaraan bijdragen. 

Nieuws overzicht

Afbeelding
Eerste expositie van De Vertelfotograaf 17 uur geleden
Afbeelding
Nationale Voorleesdagen op de Peuterspeelzalen 18 uur geleden
Afbeelding
Roep om duidelijkheid 19 uur geleden 3
Afbeelding
Leiderdorper opgepakt voor overval Veurseweg 19 uur geleden
Afbeelding
Petitie skeelerbaan gemist? Teken alsnog! 27 jan, 18:51