<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Co&ouml;rdinator sportakkoord Ine Klosters roept verenigingen en particulieren met plannen op sportgebied zich vooral te melden. Foto: De Vertelfotograaf</p>

Coördinator sportakkoord Ine Klosters roept verenigingen en particulieren met plannen op sportgebied zich vooral te melden. Foto: De Vertelfotograaf

(Foto: )
Sport

Coördinator sportakkoord: iedereen moet kunnen sporten!

  Sport

Na het landelijke sportakkoord van 2020 stemde de gemeenteraad in november vorig jaar in met het lokale Sportakkoord. Doel is zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Voorschoten Voor Elkaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportakkoord. Ine Klosters is de Voorschotense coördinator sportakkoord. 

Sportverenigingen, onderwijs, kinderopvang, Voorschoten Voor Elkaar, de GGD en de gemeente Voorschoten hebben samen gewerkt aan het Sportakkoord Voorschoten. Het akkoord focust op drie ambities: inclusief sporten (iedereen kan meedoen), vitale sportaanbieders en de jeugd.De 52-jarige Ine Klosters heeft haar hele leven gevolleybald. Tegenwoordig is ze trainer en daarnaast bondscoach van het Nederlandse doven volleybalteam. De afgelopen jaren heeft ze in diverse gemeenten ervaring opgedaan met het opstellen van lokale sportakkoorden. 

‘Dankzij het lokale sportakkoord kunnen we in het lokale sportlandschap een financiële impuls geven daar waar het nodig is. Voorheen was de financiële steun meer aanbodgericht, zowel vanuit het NOC*NSF als de sportbonden en de gemeente. Nu kunnen sport en beweegaanbieders zelf initiatieven ontplooien en daar een bijdrage voor vragen uit het sportakkoord. Veel meer vraaggericht dus. Verenigingen, beweegaanbieders maar ook particulieren, kunnen via een speciale kerngroep bij Voorschoten Voor Elkaar een aanvraag indienen. De kerngroep bestaat uit mensen die bij het opzetten van het sportakkoord betrokken zijn. Zij bekijken de plannen en nemen een besluit. Eigenlijk was er voor dit jaar € 20.000,- beschikbaar maar begin maart werd bekend dat de overheid dat bedrag heeft verdubbeld naar € 40.000,-. Bovendien komt er nog € 7.000,- servicebudget (voor opleidingen) van NOC*NSF bij en hebben we nog € 20.000 over van vorig jaar. Al met al een mooi budget.’

Als coördinator sportakkoord gaat Ine de plannen niet zelf uitvoeren. ‘Ik coördineer projecten, begeleid ideeën en plannen van verenigingen, organisaties en particulieren. Ook kan ik meedenken over subsidies of faciliteiten’, zegt Ine. ‘Ik blijf de plannen ook volgen en monitoren en moet daarover ook verantwoording afleggen. Voorop staat inclusieve sport. Dat betekent dat iedereen moet kunnen sporten, ongeacht de portemonnee en leeftijd. Er zijn diverse subsidies maar die moet je wel weten te vinden. 

We zijn ook aan het kijken of Voorschoten mee kan doen aan een jeugdsportfonds, speciaal voor kinderen van ouders met een kleine portemonnee. Het is heel belangrijk dat ook zij alle kansen krijgen. Er is veel mogelijk als het maar een duurzaam karakter heeft. We willen niet de vroegere subsidiemogelijkheid voor eenmalige acties van de gemeente vervangen. Mooie voorbeelden dienen zich al aan zoals een inwoner die buitenfitness wil realiseren of een inwoner die beachsport in Voorschoten mogelijk wil maken. Dat is er nog niet. Hij bedacht het terrein van de ijsclub als locatie. In dit geval was de ijsclub gelijk enthousiast. Samen kijken we dan welke mogelijkheden er zijn en ik begeleid het initiatief naar een aanvraag. Is er niet genoeg geld beschikbaar, dan gaan we samen kijken waar we het geld wel vandaan kunnen halen. De uitvoering laat ik aan hen over. Of het gaat lukken? We werken er in ieder geval hard aan.’

Ine is 12 uur per week in dienst van Voorschoten voor elkaar. ‘Het is nog zoeken om mijn plaats in Voorschoten te vinden en mijn rol te kaderen. Ik wil actie en beweging, maar we zijn ook bezig om de communicatie op te zetten. Op www.voorschotenvoorelkaar.nl is binnenkort informatie over het sportakkoord te vinden, maar ook op social media willen we regelmatig van ons laten horen. We willen dat iedereen in Voorschoten profijt heeft van het sportakkoord, en zoeken daar samenwerking in met reeds bestaande partners, zo zullen we met Jongerenwerk inzetten op tieners aan het bewegen te krijgen. Corona is voor niemand makkelijk maar raakt ook deze groep keihard. Hier zijn nog flink wat stappen te maken.’ 

Wil je meer weten over de mogelijkheden en de kansen of heb je een goed idee, mail dan naar Ine via ine@voorschotenvoorelkaar.nl.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten