Afbeelding

PvdA: Teleurstellende begroting gemeente Voorschoten

Algemeen Politiek

PERSBERICHT PvdA

Op 9 november vond de begrotingsbehandeling plaats van de gemeente Voorschoten. De snoeiharde begroting bevat veel bezuinigingen en verhogingen van inkomsten. De ozb voor woningen gaat met 27 % omhoog en de ozb voor niet-woningen met 8%. Tegelijk worden in 2021 de subsidies ingetrokken voor het zwembad en het cultureel centrum, wordt  er bezuinigd op vervoer en hulpmiddelen gehandicapten, wijkbeleid en veel andere onderwerpen. Kortom: de inwoners van Voorschoten moeten flink meer gaan betalen en krijgen er minder voor terug. Het deelnemen aan activiteiten van verenigingen gaat ook duurder worden.

Het college van VVD, ONS en CDA liet tevoren al op alle fronten weten dat zijn begroting het vertrouwen had van de provincie. Elke verandering daarin was ongewenst. Het opheffen van het preventieve toezicht zou dan gevaar lopen. Zelfs het indienen van een financieel-technisch solide alternatieve begroting van de PvdA met andere politieke keuzen werd tevoren ernstig ontraden. De drie coalitiepartijen lieten voorafgaand aan de vergadering  al blijken dat zij het college zouden volgen. Zij dienden daarom geen enkel amendement in tot wijziging. De fractie van ONS probeerde nog wel moties in te dienen die vermomde amendementen waren. Andere raadsleden doorzagen dat snel.

Kortom: het college wist zich tevoren verzekerd van de steun van 12 van de 19 raadszetels. Dat was gisteren in de vergadering goed te merken.

PvdA, D66, GroenLinks en SP dienden wel amendementen in om andere keuzes te maken en de bezuinigingen te verzachten. Ze werden allemaal ontraden en verworpen door de meerderheid. De financiële wethouder werd naarmate de vergadering vorderde steeds stoutmoediger. Het achter elkaar afwijzen van serieuze voorstellen begon te lijken op een soort gratis cabaretvoorstelling. Vreemd beeld voor de Voorschotenaren die de komende jaren de klappen moeten incasseren.

Henk Overbosch, fractievoorzitter PvdA : "Hoewel ik zelf ook moest lachen vond ik het een ongemakkelijke vertoning die niet spoorde met de ernst van de situatie. Ik heb er aan het eind dan ook een boze opmerking over gemaakt. Als ik wil lachen koop ik wel een kaartje voor Jochem Myjer "

De begroting is aangenomen met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Vóór stemden VVD, ONS, CDA en twee leden van D66. Tegen stemden GroenLinks, SP, PvdA en één lid van D66.

De PvdA zag haar motie aangenomen waarin gevraagd wordt een beleidskader te ontwikkelen voor het terugbrengen van de schuld. Verder is toegezegd een aantal zaken uit te zoeken: leges, toeristen- en reclamebelasting en rioolheffing in relatie tot kwijtschelding. Ook over de gevolgen voor het risicoprofiel als de werkorganisatie met Wassenaar weer gesplitst moet worden. De raadsnotulen blijven ook behouden. Ook de PvdA vindt dit een schamel resultaat. Meer bleek er helaas niet mogelijk binnen de huidige politieke

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00